Skip to main content

Druga subskrypcja certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym certyfikatów jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku fundusz ETF iShares MSCI Brazil Index Fund odzwierciedlający akcje brazylijskich spółek. Subskrypcja certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 26 listopada.

Podstawowe parametry Certyfikatów Brazylijski Express:

 • Forma prawna: certyfikat

 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

 • Waluta: PLN

 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

 • Aktywo bazowe: iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ US Equity)

 • Zapadalność: 3 lata

 • Okres subskrypcji: do 26 listopada 2010 r.

 • Planowana data emisji: 6 grudnia 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomu początkowego: 6 grudnia 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomu końcowego: 6 grudnia 2013 r.

 • Dzień zapadalności: 13 grudnia 2013 r.

 • Dni obserwacji: 6 czerwca 2011 r., 6 grudnia 2011 r., 6 czerwca 2012 r., 6 grudnia 2012 r., 6 czerwca 2013 r., 6 grudnia 2013 r.

 • Kupon: 5% – 7% (tj. 10 – 14% w skali roku) – ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji

 • Bariera: 70% poziomu początkowego

 • Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że fundusz indeksowy iShares MSCI Brazil Index Fund nie przekroczy poziomu bariery w żadnym dniu inwestycji

 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Więcej informacji na temat konstrukcji produktu i jego pierwszej edycji można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.