Skip to main content

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW pierwszego instrumentu typu ETC

Uchwałą Nr 871/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW instrumentów typu ETC emitowanych przez HANETF ETC SECURITIES PLC, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 45.036.669 instrumentów typu ETC, emitowanych przez HANETF ETC SECURITIES PLC w ramach emisji Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.