Skip to main content

DM BOŚ animatorem dla certyfikatów funduszu Beta ETF WIG20short

W dniu 29 listopada 2019 r. AgioFunds TFI podpisało umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.