Skip to main content

Definicja tytułów uczestnictwa ETF-ów dostosowana do przepisów Rozporządzenia BMR

Zarząd Giełdy poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 57/1795/2020 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu Giełdy mają na celu pełniejsze dostosowanie przyjętej na gruncie tego Regulaminu definicji tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (…) (Rozporządzenie BMR). W szczególności dotyczy to objęcia zakresem Regulaminu Giełdy nie tylko tytułów uczestnictwa ETF, dla których odniesieniem są wskaźniki referencyjne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR, lub obliczane przez administratora wpisanego do tego rejestru, ale również tych tytułów uczestnictwa ETF, dla których odniesieniem są wskaźniki referencyjne stosowane w Unii Europejskiej na podstawie przepisów przejściowych Rozporządzenia BMR, to jest na podstawie art. 51 tego rozporządzenia.

Wskazane powyżej zmiany w Regulaminie Giełdy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W załączeniu tekst Uchwały Nr 57/1795/2020 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.