Skip to main content

Debiut polskiego funduszu typu ETF na indeks WIG20short

  • Nowy ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW
  • ETF na WIG20short umożliwia inwestorom stosowanie strategii „short” na rynku akcji
  • To trzeci fundusz ETF wprowadzony w tym roku na GPW

27 listopada 2019 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks WIG20short. Jest to szósty fundusz typu ETF (Exchange Traded Fund) notowany na GPW, a trzeci debiutujący w tym roku. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland.

– Cieszymy się, że kolejny fundusz typu ETF debiutuje na GPW. Beta ETF na indeks WIG20short to bardzo interesujący produkt, umożliwiający inwestorom stosowanie strategii typu „short”, czyli zarabianie na spadkach indeksu WIG20. Stanowi on dobre uzupełnienie notowanych na GPW pięciu ETF-ów typu „long”, które oferują możliwość zarabiania na wzrostach indeksów giełdowych. Jest to trzeci debiut ETF-a na GPW w tym roku, po funduszach Beta ETF na indeks WIG20TR oraz na indeks mWIG40TR. Fundusze typu ETF, to bardzo interesujące instrumenty dla inwestorów, ze względu na niskie koszty zarządzania oraz płynność, czyli możliwość łatwego zawierania transakcji nimi na giełdzie. Jesteśmy przekonani, że popularność funduszy ETF notowanych na GPW będzie rosła – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Nowy ETF umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji krótkiej na rynku akcji. WIG20short jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Indeks WIG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20, tzn. przy spadku indeksu WIG20 o 10 pkt., indeks WIG20short rośnie o 10 pkt.

– Aktywnym uczestnikom rynku kapitałowego dajemy dziś do dyspozycji kolejny fundusz z rodziny Beta ETF. Tym razem jest to Beta ETF WIG20Short. Fundusz ma za zadanie odzwierciedlanie zmian indeksu WIG20short, a więc ma zarabiać w sytuacji, gdy indeks WIG20 traci. Po Beta ETF na WIG20TR oraz mWIG40TR, tym razem fundusz o charakterze bardziej tradingowym niż inwestycyjnym, którego rekomendowanym horyzontem inwestycyjnym jest jeden dzień. Chcemy dostarczać rozwiązania inwestycyjne, wśród których każdy uczestnik rynku kapitałowego znajdzie rozwiązanie pasujące do jego poglądów na temat przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej – stąd kolejnym krokiem jest udostępnienie produktu opartego o indeks WIG20short. Wkrótce zobaczymy kolejne fundusze Beta ETF – mówi Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.pl, agiofunds.pl oraz www.bossa.pl

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.