Skip to main content

Certyfikaty inwestycyjne ING Turbo, akcje i ETF – edukacyjna gra dla inwestorów

Dom Maklerski ING Securities we współpracy z ING Bank N.V. wprowadził nową, bezpłatną aplikację, która umożliwia praktyczną naukę inwestowania z wykorzystaniem wybranych instrumentów notowanych na GPW w Warszawie. Aplikacja nosi nazwę „Gra Inwestycyjna”; rejestracja jest darmowa i dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób. Gra umożliwia użytkownikom:

  • wykorzystanie wirtualnych środków pieniężnych w wysokości 100 000 PLN do zawierania transakcji na certyfikatach ING Turbo oraz wybranych akcjach i ETF notowanych na GPW,

  • zawieranie transakcji w oparciu o autentyczne, nieznacznie opóźnione dane rynkowe,

  • możliwość nauki inwestowania od podstaw, zarządzania zróżnicowanym portfelem inwestycyjnym oraz tworzenia własnych strategii inwestycyjnych, bez ryzyka poniesienia realnych strat finansowych,

Gra dostępna jest w sposób ciągły pod adresem https://www.grainwestycyjna.pl

Dodatkowo:

  • do końca bieżącego roku przewidziane jest uruchomienie konkursu z nagrodami dla najskuteczniejszych inwestorów, uczestniczących w Grze,

  • Gra nie wymaga instalacji na komputerze, ponieważ jest to aplikacja przeglądarkowa.

  • z aplikacji można korzystać także za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Warto podkreślić, iż jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, w którym umożliwiono uczestnikom inwestowanie (wirtualne) w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Niewątpliwie działania edukacyjne tego rodzaju są bardzo potrzebne, gdyż powinny upowszechnić niewielką jeszcze wiedzę na temat funkcjonowania tych instrumentów finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.