Skip to main content

Blisko 40-proc. wzrost aktywów funduszy indeksowych w październiku

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na temat wartości aktywów netto krajowych funduszy inwestycyjnych w końcu października, suma środków ulokowanych w trzech działających obecnie w naszym kraju funduszach indeksowych wyniosła 25,25 mln zł. W stosunku do końca poprzedniego miesiąca aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się zatem o blisko 40 procent (38,1%).

Największą dynamikę wzrostu aktywów netto odnotował subfundusz Quercus lev wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO (58,1%). W ujęciu nominalnym najbardziej wzrosły aktywa Ipopema m-Indeks FIO zarządzanego przez Ipopema TFI – o 2,86 mln zł. Fundusz ten jest też obecnie największym funduszem indeksowym w Polsce – jego aktywa sięgają 10,16 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.