Skip to main content

Amundi Polska TFI będzie zarządzać funduszami w Polsce

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednocześnie KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W zarządzie Amundi Polska TFI S.A. oprócz Eric’a Bramoullé – Prezesa Zarządu, zasiadają: Ludmiła Falak-Cyniak, która objęła również stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego, Kazimierz Fedak odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz Julien Bernard pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Operacyjnego.

– Rozpoczęcie działalności przez Amundi Polska TFI S.A. to wyraz zaangażowania grupy Amundi w budowanie w Polsce trwałych i stabilnych relacji zarówno z klientami, jak i z partnerami. Polska jest rynkiem o dużym potencjale wzrostu, a jednocześnie liderem w zarządzaniu aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą ambicją jest odegranie znaczącej roli na tym rynku – mówi Eric Bramoullé.

– Rolą Amundi jako lidera w dziedzinie zarządzania aktywami jest przyczynianie się do finansowania gospodarki poprzez inwestowanie w polskie firmy – dodaje Ludmiła Falak-Cyniak.

Amundi Polska TFI jest częścią grupy Amundi – największej w Europie i dziewiątej na świecie francuskiej firmy zarządzającej aktywami, która należy w 75 proc. do Crédit Agricole oraz w 25 proc. do Société Générale i prowadzi działalność w blisko 30 krajach na całym świecie. Aktualnie grupa Amundi zarządza środkami o wartości ponad 750 mld euro oferując niemal wszystkie klasy aktywów. Klientami Amundi jest prawie 3 tys. klientów instytucjonalnych oraz 100 mln klientów indywidualnych na świecie.

Wejście Amundi do Polski jest pierwszym przypadkiem, kiedy na nasz rynek funduszy inwestycyjnych trafia bezpośrednio liczący się podmiot na europejskim rynku funduszy ETF. Według danych Deutsche Banku z końca 2013 r. Amundi jest piątą instytucją na tym rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów – w końcu minionego roku w 100 funduszach ETF tej spółki było ulokowanych 11 352 mln euro, co dawało jej 4,0% udziału w rynku (wyprzedzały ją tylko BlackRock (fundusze ETF iShares), Deutsche Bank (fundusze ETF db x-trackers), Lyxor i UBS). Zdecydowana większość aktywów znajduje się w akcyjnych funduszach ETF Amundi (ok. 78%), ok. 1/5 aktywów zgromadziły dłużne fundusze ETF (ok. 22%), zaś aktywa o minimalnej wartości (ok. 30 mln euro) zarządzają towarowe fundusze ETF.

Z wiadomościami na temat funduszy ETF Amundi, które były dotychczas prezentowane na naszym portalu, można zapoznać się klikając w poniższy link.

http://www.etf.com.pl/content/keyword/Amundi

Choć Amundi Polska TFI w pierwszej kolejności zaoferuje polskim inwestorom prawdopodobnie aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, nie można wykluczyć, iż w przyszłości na nasz rynek trafią również pasywnie zarządzane fundusze ETF Amundi. Jeśli spółce uda się zdobyć zaufanie polskich inwestorów być może po pewnym czasie zdecyduje się na wprowadzenie na nasz rynek także ETF-ów, choć dotychczasowe doświadczenia Lyxora (który to podmiot nie ma jednak w Polsce swojego TFI) nie napawają raczej optymizmem.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.