Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2023 r.

Choć nastroje na warszawskim parkiecie we wrześniu nie były najlepsze (główne indeksy GPW traciły na wartości), spadek wartości aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce okazał się relatywnie niewielki. Stało się głównie za sprawą dużego dodatniego salda sprzedaży, które sięgnęło niemal 100 mln zł i było najlepsze od prawie trzech lat.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, we wrześniu WAN 34 funduszy indeksowych (w minionym miesiącu grono to powiększyło się o 6 funduszy PZU: inPZU Zielone Obligacje, inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield, inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej, inPZU Akcje Sektora Biotechnologii, inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych i inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa) zmniejszyła się o 50,2 mln zł (1,4%) do 3412,9 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 304,5 mln zł (9,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmalały o 1292,9 mln zł (32,0%).

We wrześniu zwiększyły się aktywa netto 19 funduszy. Największych wzrostów doświadczyły fundusze inPZU Obligacje Polskie (+22,8 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+18,3 mln zł), inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (+8,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (+8,2 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (+4,7 mln zł). Dziewięć funduszy indeksowych zanotowało spadek aktywów – najdotkliwszy dotknął fundusze Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-73,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-22,3 mln zł), Quercus Gold (-8,8 mln zł) i Quercus Short (-7,7 mln zł).

Cztery kategorie funduszy indeksowych odnotowały spadek WAN. W największym stopniu zmniejszyły się aktywa funduszy akcji polskich (-79,4 mln zł) oraz funduszy surowcowych (-13,4 mln zł). Wśród trzech grup funduszy, których aktywa wzrosły, najwięcej zyskały fundusze dłużne długoterminowe inwestujące na rynku polskim (+23,0 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały we wrześniu spadek wartości ich aktywów. Najbardziej zmalały aktywa funduszy Goldman Sachs TFI (-73,5 mln zł) oraz PKO TFI (-30,5 mln zł). Znaczący wzrost WAN, największy od grudnia 2020 r., odnotowały natomiast fundusze indeksowe PZU (+77,4 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 33 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), we wrześniu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło +91,9 mln zł. To nie tylko najlepszy rezultat w tym roku, ale również najlepszy od grudnia 2020 r. Od początku bieżącego saldo sprzedaży jest co prawda nadal na minusie (-8,3 mln zł), ale jest znacznie mniejsze niż miesiąc wcześniej, kiedy wynosiło (-100,2 mln zł). Jest zatem spora szansa, aby w całym roku okazało się dodatnie.

Az 27 funduszy indeksowych zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy PZU (w szczególności zaś do inPZU Obligacji Polskich (+22,0 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+17,3 mln zł), inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (+8,8 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (+8,6 mln zł)), a także do funduszu Quercus Lev (+13,6 mln zł). Największy odpływ kapitału zanotował fundusz Quercus Short (-11,0 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w minionym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+30,8 mln zł) i fundusze dłużne długoterminowe inwestujące na rynku polskim (+22,0 mln zł). Najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się natomiast udziałem funduszy surowcowych (-2,4 mln zł).

W ujęciu podmiotowym trzy TFI zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami, przy czym zdecydowanie największe odnotowało TFI PZU (+94,2 mln zł). Jedynie z funduszy indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI wypłacono we wrześniu więcej pieniędzy niż do nich wpłacono (-4,2 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.