Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2022 r.

Wrześniowa przecena na rynku akcji na GPW w Warszawie (indeks WIG20 stracił na wartości 9,84%, mWIG40 7,45%, a sWIG80 6,92%) znalazła odzwierciedlenie w kolejnym (już siódmym w 2022 roku) spadku wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce (większość z nich to fundusze akcyjne). Pogarszające się nastroje spowodowały również wyraźny odpływ kapitału z tej kategorii funduszy inwestycyjnych.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmalała we wrześniu o 233,8 mln zł (7,8%) do 2748,9 mln zł. To najniższy poziom aktywów od dwóch lat. Od początku 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się już o 1098,9 mln zł (28,6%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 897,1 mln zł (30,4%).

We wrześniu spadek wartości zarządzanych aktywów netto odnotowało 25 funduszy indeksowych. Najbardziej zostały uszczuplone aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (o 87,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 49,6 mln zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 30,8 mln zł). Tylko 4 fundusze zanotowały wzrost aktywów w minionym miesiącu – największy stał się udziałem funduszy Ipopema short equity (+4,9 mln zł) i Quercus silver (+3,9 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych nieznaczny wzrost WAN zanotowały jedynie fundusze surowcowe (+3,5 mln zł). Aktywa pozostałych grup funduszy znacząco spadły – najbardziej funduszy akcji polskich (o 97,1 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (o 91,3 mln zł). Wciąż jednak obie kategorie funduszy zdecydowanie dominują na krajowym rynku funduszy indeksowych – ulokowano w nich 69,1% aktywów ogółem.

Niemal wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały we wrześniu spadek wartości ich aktywów. W największym stopniu zmniejszyła się wartość aktywów funduszy indeksowych NN Investment Partners TFI (-88,9 mln zł) i PKO TFI (-78,4 mln zł). Tylko Ipopema TFI odnotowała niewielki wzrost aktywów swoich dwóch funduszy indeksowych (+4,1 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), wrzesień był już piątym z kolei miesiącem, w którym bilans ten znalazł się na minusie (-45,5 mln zł). To jeden z najgorszych wyników w tym roku, większy odpływ netto kapitału miał miejsce w lutym, a bardzo podobny w lipcu. Najgorsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały w minionym miesiącu fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-31,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-9,1 mln zł). Najlepszym dodatnim bilansem sprzedaży mogły pochwalić się fundusze Quercus gold (+3,5 mln zł) oraz inPZU Akcje Polskie (+1,1 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały we wrześniu fundusze dłużne krótkoterminowe (-31,4 mln zł) i akcji zagranicznych (-13,5 mln zł). W ujęciu podmiotowym wszystkie cztery TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami. Największa wystąpiła w funduszach PZU (-28,8 mln zł).

Od początku 2022 roku łączne saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -211,3 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.