Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – styczeń 2023 r.

Umiarkowanie pozytywnie rozpoczął się rok 2023 na rynku funduszy indeksowych w naszym kraju. Choć w styczniu odnotowaliśmy znaczący wzrost wartości aktywów netto (WAN) tej grupy funduszy, było jednak to spowodowane wzrostem wartości instrumentów finansowych w ich portfelach inwestycyjnych. Niestety znowu – po zaledwie miesięcznej przerwie – saldo nabyć i umorzeń okazało się ujemne.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych wzrosła w styczniu o 169,3 mln zł (5,4%) do 3277,6 mln zł, tj. najwyższego poziomu od maja 2022 r. Dla porównania, w pierwszym miesiącu 2022 roku aktywa funduszy indeksowych spadły o 101,2 mln zł (2,5%).

W styczniu wzrost wartości zarządzanych aktywów netto odnotowało aż 27 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (o 74,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 24,8 mln zł) oraz Quercus lev (o 18,6 mln zł). Jedynie dwa fundusze odnotowały w ubiegłym miesiącu spadek aktywów – były to Quercus short (o 24,9 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (o 19 tys. zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowało sześć. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 87,7 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 65,4 mln zł). Zmniejszyły się jedynie aktywa funduszy lewarowanych i odwrotnych (o 6,2 mln zł).

Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowały w styczniu wzrost wartości ich aktywów. W największym stopniu wzrosty aktywa funduszy indeksowych NN Investment Partners TFI (+75,5 mln zł) i PKO TFI (54,1 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w styczniu 2023 r. bilans nabyć i umorzeń okazał się ujemny (-5,7 mln zł). Było to jednak spowodowane bardzo dużym odpływem netto kapitału z funduszu Quercus short (-21,7 mln zł), natomiast dla większości funduszy indeksowych pierwszy miesiąc nowego roku okazał się pod tym względem korzystny. Najlepsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały fundusze Quercus lev (+6,5 mln zł), PKO Akcji Rynków Wschodzących (+2,2 mln zł) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (+2,1 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w styczniu fundusze akcji zagranicznych (+4,8 mln zł) i fundusze akcji polskich (+3,8 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy lewarowanych i odwrotnych (-15,2 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami (największe TFI PZU +4,0 mln zł), zaś ujemne saldo stało się jedynie udziałem funduszy Quercus TFI (-14,0 mln zł).

W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych jest nadal na zdecydowanym minusie i wynosi -284,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.