Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2022 r.

Kolejny mocno spadkowy miesiąc na warszawskim parkiecie w tym roku (indeks WIG20 stracił na wartości aż 11,21%, mWIG40 7,53%, a sWIG80 1,36%) sprawił, iż wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce spadła już po raz szósty w tym roku. Było to jednak nie tylko rezultatem przeceny instrumentów finansowych w portfelach funduszy, ale także ujemnego salda nabyć i umorzeń.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmniejszyła się w sierpniu o 222,6 mln zł (6,9%) do 2982,7 mln zł. Tym samym aktywa funduszy indeksowych spadły poniżej 3 mld zł po raz pierwszy od października 2020 roku. Od początku 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się już o ponad miliard złotych (1059,1 mln zł, 26,2%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 617,9 mln zł (18,5%).

W sierpniu aż 24 fundusze indeksowe zanotowały spadek wartości zarządzanych aktywów netto. Najbardziej zmniejszyły się aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (aż o 108,4 mln zł), Ipopema short equity (o 22,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 21,1 mln zł) i Quercus lev (o 19,0 mln zł). Jedynie 5 funduszy odnotowało wzrost aktywów w minionym miesiącu – największy stał się udziałem funduszu Quercus short (+5,3 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych minimalny wzrost WAN zanotowały fundusze dłużne krótkoterminowe (+0,6 mln zł). Aktywa pozostałych grup funduszy wyraźnie się zmniejszyły – najbardziej funduszy akcji polskich (o 124,9 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (o 44,6 mln zł). Różnica między aktywami tych dwóch kategorii funduszy (na korzyść tej pierwszej) staje się coraz mniejsza – jeszcze rok temu było to blisko 940 mln zł, a obecnie to już tylko 300 mln zł.

Żadne towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi nie uchroniło się w sierpniu przed spadkiem wartości ich aktywów. W największym stopniu ucierpiały fundusze indeksowe NN Investment Partners TFI (-109,2 mln zł) i PKO TFI (-49,1 mln zł). Ten ostatni podmiot ponownie został wyprzedzony przez TFI PZU, którego fundusze indeksowe straciły w minionym miesiącu jedynie 12,4 mln zł.

Według publikowanych przez TFI danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), sierpień okazał się czwartym z kolei miesiącem, w którym bilans ten znalazł się na minusie (-25,7 mln zł). To trzeci najgorszy wynik w tym roku, większe odpływy netto kapitału miały miejsce tylko w lutym i lipcu. Najgorsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały w minionym miesiącu fundusze PKO Akcji Rynku Japońskiego (-5,8 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-5,2 mln zł) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (-4,8 mln zł). Najlepszym dodatnim bilansem sprzedaży mogły pochwalić się fundusze inPZU Obligacje Polskie (+1,9 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (+0,9 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w sierpniu fundusze akcji zagranicznych (-17,6 mln zł) oraz fundusze surowcowe (-4,0 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami (największa miała miejsce w przypadku funduszy PKO – 22,0 mln zł), jedynie TFI PZU zakończyło miesiąc na niewielkim plusie (+3,2 mln zł).

Od początku 2022 roku łączne saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -165,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.