Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – październik 2022 r.

Konsekwencją zdecydowanego odbicia na warszawskim parkiecie w październiku, w szczególności w segmencie dużych spółek (indeks WIG20 zyskał 11,5%), był wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Poprawa giełdowej koniunktury nie przełożyła jednak na saldo nabyć i umorzeń tej grupy funduszy, które po raz szósty z rzędu okazało się ujemne.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych wzrosła w październiku o 122,8 mln zł (4,5%) do 2871,1 mln zł. To największy miesięczny wzrost aktywów od grudnia ubiegłego roku. Jednak w pierwszych 10 miesiącach bieżącego roku aktywa netto funduszy indeksowych zmalały o o 1170,1 mln zł (28,9%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 683,4 mln zł (20,5%).

W październiku wzrost wartości zarządzanych aktywów netto odnotowało 21 funduszy indeksowych. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (aż o 111,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 23,6 mln zł), Quercus lev (o 19,0 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (o 11,5 mln zł). Spośród funduszy, które zanotowały w minionym miesiącu spadek aktywów, najbardziej ucierpiały fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-41,4 mln zł) i Quercus short (-11,2 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowały cztery. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 129,8 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 42,6 mln zł). Aktywa pozostałych grup funduszy spadły – w największym stopniu funduszy dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego (o 41,4 mln zł).

Co ciekawe, mimo generalnie pozytywnych statystyk dotyczących całego rynku funduszy indeksowych, tylko dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające tego rodzaju funduszami odnotowały w październiku wzrost wartości ich aktywów – były to NN Investment Partners TFI (+108,7 mln zł) i PKO TFI (+40,2 mln zł). Pozostałe TFI zakończyły miesiąc na minusie – w największym stopniu zostały uszczuplone aktywa funduszy indeksowych PZU (-22,7 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w październiku kolejny raz saldo nabyć i umorzeń było ujemne (-40,3 mln zł). To wynik zbliżony do tego, który zanotowaliśmy we wrześniu (-45,5 mln zł) i lipcu (-45,6 mln zł).

Najgorsze saldo nabyć i umorzeń odnotowały w minionym miesiącu – tak jak we wrześniu – fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-39,6 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-6,3 mln zł). Najlepszym dodatnim bilansem sprzedaży mogły pochwalić się fundusze Quercus lev (+6,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+4,6 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (+3,5 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w październiku fundusze akcji polskich (+6,1 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego (-39,6 mln zł). W ujęciu podmiotowym wszystkie cztery TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami. Największa wystąpiła w funduszach indeksowych PZU (-34,0 mln zł).

Od początku 2022 roku łączne saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -251,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.