Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2023 r.

W marcu wartość aktywów netto (WAN) zarządzana przez fundusze indeksowe uległa bardzo niewielkiej zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmalała o 3,9 mln zł (0,1%) do 3198,9 mln zł. W pierwszym kwartale 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się jednak o 90,5 mln zł (2,9%), podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku zmniejszyły się o 324,8 mln zł (8,0%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 20 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 11,3 mln zł), Quercus Silver (o 9,7 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Europejskiego (o 6,3 mln zł). Spośród funduszy, których WAN uległa zmniejszeniu, największe straty poniósł fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-49,7 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowały cztery. W największym stopniu zwiększyła się wartość środków finansowych zarządzanych przez fundusze akcji zagranicznych (o 29,9 mln zł). Z kolei najbardziej zostały uszczuplone aktywa funduszy akcji polskich (o 47,8 mln zł).

Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w marcu wzrost wartości ich aktywów. Były nimi: PKO TFI w przypadku którego łączne aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 22,9 mln zł, TFI PZU (+11,8 mln zł) i Quercus TFI (+10,8 mln zł). Najbardziej zmniejszyły się aktywa funduszy indeksowych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI (o 49,0 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w marcu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń znalazło się na minimalnym minusie (-1,0 mln zł). 14 funduszy indeksowych zanotowało ujemny bilans sprzedaży – najgorsze pod tym względem były fundusze Quercus Gold (-7,3 mln zł), NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-7,3 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (-3,7 mln zł). Wśród 13 funduszy, w przypadku których saldo nabyć i umorzeń było dodatnie, na pierwszy plan wysunęły się fundusze Quercus lev (+7,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Europejskiego (+4,1 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (+3,5 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w marcu fundusze lewarowane i odwrotne (+4,6 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy surowcowych (-6,0 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami (PKO TFI – 6,6 mln zł oraz TFI PZU – 1,1 mln zł), zaś ujemne saldo stało się udziałem funduszy dwóch pozostałych towarzystw (najgorszy bilans miał miejsce w przypadku NN Investment Partners TFI – (-7,4 mln zł)).

W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -182,9 mln zł, zaś od początku 2023 roku jest na niewielkim minusie (-3,2 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.