Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – maj 2024 r.

Miniony miesiąc, z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej funduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (przestał on być funduszem indeksowym), przyniósł gwałtowny spadek wartości aktywów tej kategorii funduszy, które powróciły do poziomu z początku 2020 r. Jednak pod względem napływu netto nowego kapitału, maj okazał się nie tylko najlepszym miesiącem w tym roku, ale także trzecim najlepszym w ostatnich dwóch latach (więcej nowych środków finansowych netto trafiło do funduszy indeksowych tylko we wrześniu i październiku 2023 r., w momencie uruchamiania nowych funduszy indeksowych PZU).

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w kwietniu WAN 33 funduszy indeksowych (w porównaniu z kwietniem dane te nie obejmują już funduszy Ipopema m-Indeks oraz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania) zmniejszyła się o 1 596,7 mln zł (-37,2%) do 2 691,3 mln zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku aktywa netto tej kategorii funduszy zmalały o 1 292,1 mln zł (-32,4%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 167,5 mln zł (+5,4%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 30 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Polskiego (+25,8 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+25,3 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+21,7 mln zł). Spadek WAN odnotowały jedynie fundusze Quercus Gold (-6,2 mln zł), inPZU Zielone Obligacje (-0,2 mln zł) oraz inPZU Rynku Surowców (-0,1 mln zł).

Pięć kategorii funduszy indeksowych zaliczyło w maju wzrost WAN. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy akcji zagranicznych (+52,8 mln zł), które stały się najważniejszą grupą funduszy indeksowych w naszym kraju (1 291,9 mln zł – 48,0% rynku). Drastyczny spadek aktywów zanotowały fundusze akcji polskich (o 1 692,3 mln zł do 295,1 mln zł) – utrzymały jednak miejsce na podium (druga pozycja, z 11% udziałem w rynku). Zmalały w minionym miesiącu również aktywa funduszy surowcowych (o 0,7 mln zł).

Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w ubiegłym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez TFI PZU (o 57,7 mln zł) i PKO TFI (o 56,2 mln zł). Aktywa funduszy indeksowych Goldman Sachs TFI skurczyły się o 1 716,1 mln zł (97,6%) do 42,2 mln zł – tym samym podmiot stał się najmniejszym na krajowym rynku funduszy indeksowych.

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży funduszy indeksowych, saldo nabyć i umorzeń wyniosło w maju +59,1 mln zł i było najlepsze od października ubiegłego roku. W ostatnich 12 miesiącach skumulowane saldo wyniosło +221,2 mln zł, a od początku 2024 roku +124,6 mln zł.

Większość funduszy indeksowych (24) zanotowała w maju dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (+24,5 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+23,0 mln zł). Wśród 9 funduszy, których saldo nabyć i umorzeń było ujemne, najgorszy rezultat zanotowały fundusze Quercus Gold (-7,6 mln zł) i Quercus Silver (-5,4 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze dłużne krótkoterminowe rynku polskiego (+24,5 mln zł) i fundusze akcji polskich (+24,2 mln zł). Najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem funduszy surowcowych (-13,0 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy towarzystwa – TFI PZU, PKO TFI i Goldman Sachs TFI – odnotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +34,5 mln zł, +29,2 mln zł i +0,5 mln zł. Natomiast z funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wycofano netto 5,1 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.