Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – luty 2023 r.

Luty nie zapisał się niczym szczególnym na rynku funduszy indeksowych w Polsce. Wartość aktywów netto (WAN) tej grupy funduszy nieznacznie zmalała, było jednak to spowodowane spadkiem wartości instrumentów finansowych w ich portfelach inwestycyjnych, ponieważ bilans sprzedaży znalazł się na niewielkim plusie.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmniejszyła się w lutym o 74,9 mln zł (2,3%) do 3202,8 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 94,4 mln zł (3,0%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się o 389,9 mln zł (9,6%).

W lutym wzrosły aktywa netto 7 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 27,4 mln zł) i Quercus short (o 11,8 mln zł). Pozostałe 22 fundusze odnotowały spadek WAN – w największym stopniu dotknęło to funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-28,1 mln zł), Quercus lev (-17,8 mln zł), Quercus Gold (-13,5 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-12,2 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (-10,2 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowała tylko jedna – fundusze dłużne krótkoterminowe (+27,4 mln zł). Największe spadki aktywów stały się udziałem funduszy akcji polskich (-42,9 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (-27,0 mln zł).

Tylko jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowało w lutym wzrost wartości ich aktywów. Było to TFI PZU, w przypadku którego łączne aktywa 16 funduszy indeksowych wzrosły o 11,7 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych pozostałych TFI skurczyły się – najbardziej PKO TFI (o 30,0 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w lutym 2023 r. saldo nabyć i umorzeń było dodatnie (+3,5 mln zł). Było to jednak spowodowane bardzo dużym napływem netto kapitału do dwóch funduszy – inPZU Inwestycji Ostrożnych (+27,0 mln zł) i Quercus short (+10,1 mln zł). Większość funduszy indeksowych zanotowała ujemny bilans sprzedaży – najgorsze pod tym względem były fundusze Quercus lev (-9,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (-8,0 mln zł) i Quercus Gold (-5,2 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w lutym fundusze dłużne krótkoterminowe (+27,0 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy akcji polskich (-13,2 mln zł) oraz z funduszy surowcowych (-6,5 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko jedno TFI zanotowało przewagę umorzeń nad nabyciami (TFI PZU – 24,3 mln zł), zaś ujemne saldo stało się udziałem funduszy trzech pozostałych towarzystw (najgorszy bilans miał miejsce w przypadku PKO TFI – (-13,2 mln zł)).

W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -210,9 mln zł, choć w trzech ostatnich miesiącach jest już na niewielkim plusie (+2,1 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.