Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – luty 2022 r.

Rosyjska agresja na Ukrainę i wywołana tym gwałtowna przecena na rynkach akcji na całym świecie w ostatnich dniach lutego nie mogły pozostać bez wpływu na rynek funduszy indeksowych w Polsce zdominowany przez produkty akcyjne. Dodatkowo ten segment rynku funduszy inwestycyjnych doświadczył także największego w ostatnim roku odpływu kapitału w ujęciu netto.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 29 funduszy indeksowych (grono to zostało uszczuplone w minionym miesiącu o fundusz Altius short) zmniejszyła się w lutym 2022 r. aż o 288,3 mln zł (7,3%) osiągając poziom 3,65 mld zł – najniższy od kwietnia 2021 r. Był to jednocześnie jeden z największych miesięcznych spadków WAN w historii rynku funduszy indeksowych w naszym kraju – nieco tylko większe odnotowano w lutym i marcu 2020 r. W sumie w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. aktywa funduszy indeksowych zmalały o 389,5 mln zł (9,6%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. wzrosły o 80,1 mln zł (2,4%).

W styczniu zmniejszyła się wartość aktywów netto 19 funduszy indeksowych. Największe straty zanotował fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-155,3 mln zł). Znaczące spadki WAN stały się również udziałem funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-31,2 mln zł), Quercus lev (-27,2 mln zł) oraz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (-26,1 mln zł). 10 pozostałych funduszy indeksowych zwiększyło w lutym poziom zarządzanych aktywów, przy czym w większości przypadków były to niewielkie wzrosty – największe nieznacznie przekroczyły 5 mln zł (Quercus Gold – 6,4 mln zł, Quercus Silver – 6,2 mln zł, inPZU Inwestycji Ostrożnych – 5,9 mln zł, Ipopema Short Equity – 5,1 mln zł).

Największy spadek WAN odnotowały fundusze indeksowe posiadające ekspozycję na rynki akcji, w tym fundusze akcji polskich straciły 172,1 mln zł, a fundusze akcji zagranicznych 72,0 mln zł. Na niewielkim plusie zakończyły luty fundusze rynku towarowego (+12,6 mln zł) i fundusze dłużne krajowe krótkoterminowe (+5,9 mln zł).

Pod względem podmiotowym wzrost WAN zanotowało – podobnie jak miesiąc wcześniej – jedynie Ipopema TFI (+ 3,1 mln zł). Aktywa funduszy indeksowych pozostałych towarzystw spadły – w największym stopniu NN Investment Partners TFI (o 167,2 mln zł) oraz PKO TFI (o 71,6 mln zł), które tym samym spadło na trzecie miejsce w tym zestawieniu za TFI PZU.

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, w lutym 2022 r. z funduszy tych odpłynęło netto aż 70,5 mln zł, co było najgorszym rezultatem w ostatnich 12 miesiącach. Co ciekawe, nowy kapitał netto pozyskały fundusze akcji polskich (+ 8,8 mln zł), a także fundusze dłużne krajowe krótkoterminowe (+6,9 mln zł). Największy odpływ kapitału odnotowały natomiast fundusze akcji zagranicznych (-39,1 mln zł). W przypadku TFI żadne z towarzystw nie odnotowało dodatniego salda sprzedaży swoich funduszy indeksowych. Największego odpływu kapitału doświadczyły fundusze zarządzane przez PKO TFI (-35,8 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.