Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – listopad 2022 r.

Drugi z rzędu udany miesiąc na warszawskiej giełdzie (indeks WIG20 zyskał 13,0%, mWIG40 7,5%, a sWIG80 7,1%) skutkował istotnym, najwyższym w tym roku wzrostem wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Nie znalazło to jednak odzwierciedlenia w bilansie sprzedaży tej grupy funduszy – w listopadzie okazało się ono siódmy raz z rzędu ujemne.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych wzrosła w listopadzie o 212,3 mln zł (7,4%) do 3084,0 mln zł. To największy miesięczny wzrost aktywów od maja 2021 roku. Aktywa funduszy indeksowych powróciły też po trzech miesiącach ponad poziom 3 miliardów złotych. Od początku 2022 roku aktywa netto funduszy indeksowych zmalały jednak o 957,8 mln zł (23,7%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 527,0 mln zł (15,8%).

W listopadzie wzrost wartości zarządzanych aktywów netto odnotowało 27 funduszy indeksowych. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy: NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (aż o 124,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 17,3 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (o 14,6 mln zł). Dwoma funduszami, które zanotowały w minionym miesiącu spadek aktywów, były inPZU Inwestycji Ostrożnych (-32,1 mln zł) oraz Ipopema short equity (-15,5 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowało sześć. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 146,3 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 58,4 mln zł). Zmniejszyły się jedynie aktywa funduszy dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego (o 32,1 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowały w listopadzie wzrost wartości ich aktywów – najwięcej zyskały NN Investment Partners TFI (+125,0 mln zł) i PKO TFI (+53,1 mln zł). Spadek WAN zanotowały jedynie fundusze indeksowe zarządzane przez TFI PZU (-14,5 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI), w listopadzie saldo nabyć i umorzeń było ponownie ujemne (-22,8 mln zł). Jedynym pocieszeniem być może jest fakt, iż jest to najmniejszy ujemny bilans sprzedaży od czerwca tego roku.

Najgorsze saldo nabyć i umorzeń odnotował w minionym miesiącu – tak jak we wrześniu i październiku – fundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych (-34,4 mln zł). W sumie w ostatnich pięciu miesiącach inwestorzy wypłacili netto z tego funduszu aż 136,2 mln zł. Relatywnie duże odpływy odnotowały także fundusze Quercus lev (-8,6 mln zł) i Quercus silver (-5,6 mln zł). Z kolei najlepszym dodatnim bilansem sprzedaży mogły pochwalić się fundusze Quercus short (+15,8 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+5,4 mln zł).

Największy napływ netto kapitału zanotowały w listopadzie fundusze lewarowane i odwrotne (+6,2 mln zł), natomiast najwięcej środków finansowych netto wycofano z funduszy dłużnych krótkoterminowych rynku polskiego (-34,4 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami (PKO TFI (+5,6 mln zł) i Quercus TFI (+2,6 mln zł)), a w przypadku dwóch pozostałych dominowały umorzenia (TFI PZU (-28,3 mln zł) i NN Investment Partners TFI (-2,7 mln zł)).

Od początku 2022 roku łączne saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -274,4 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.