Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2023 r.

Lipiec był kolejnym zróżnicowanym miesiącem na rynku funduszy indeksowych w Polsce. Aktywa tej grupy funduszy po raz drugi z rzędu znacząco wzrosły, jednak bilans sprzedaży był ujemny, i zdarzyło się to już po raz szósty w tym roku (wyjątkiem okazał się jedynie luty).

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 28 funduszy indeksowych wzrosła w lipcu o 166,0 mln zł (4,8%) do 3614,1 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 505,7 mln zł (16,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmalały o 836,5 mln zł (20,7%).

W lipcu zwiększyły się aktywa netto 23 podmiotów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy: Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+100,8 mln zł), Quercus Lev (+14,5 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+11,7 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+11,3 mln zł), Tylko pięć funduszy indeksowych odnotowało spadek aktywów – najbardziej zmniejszyły się one w przypadku funduszu Quercus Short (-6,9 mln zł).

Wszystkie siedem kategorii funduszy indeksowych zwiększyło w minionym miesiącu swoje aktywa. W największym stopniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, wzrosła WAN funduszy akcyjnych, zarówno tych inwestujących w Polsce (+117,9 mln zł), jak i za granicą (+28,0 mln zł).

Również wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w lipcu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Goldman Sachs TFI (+102,0 mln zł) i PKO TFI (+27,9 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), w lipcu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło -20,45 mln zł. 14 funduszy indeksowych zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży – najlepsze pod tym względem były fundusze PKO Akcji Rynku Polskiego (+3,0 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (+2,5 mln zł). Najgorsze ujemne saldo stało się udziałem funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-10,3 mln zł), Quercus Silver (-3,9 mln zł) i Quercus Short (-3,6 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w lipcu fundusze akcji polskich (-8,6 mln zł) i surowcowe (-5,8 mln zł), natomiast najlepszy dodatni bilans sprzedaży stał się udziałem funduszy dłużnych polskich długoterminowych (+3,0 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko TFI PZU zanotowało przewagę umorzeń nad nabyciami (+3,3 mln zł), natomiast największego odpływu netto kapitału doświadczyły fundusze Quercus TFI (-11,1 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.