Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2022 r.

Relatywnie spokojny (na tle ostatnich miesięcy) lipiec (główne indeksy warszawskiej giełdy zmieniły się nieznacznie – indeks WIG20 zwyżkował o 1,5%, mWIG40 o 2,0%, a sWIG80 o 0,2%) spowodował, iż wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce zwiększyła się w minimalnym stopniu. Wzrost ten mógł być większy, jednak bilans nabyć i umorzeń okazał się w lipcu wyraźnie ujemny.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych wzrosła w lipcu o 19,7 mln zł (0,6%) do 3205,3 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się o 836,5 mln zł (20,7%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 502,0 mln zł (15,1%).

W lipcu wzrost aktywów netto stał się udziałem 20 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+34,8 mln zł), NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (+30,3 mln zł) i Quercus lev (+6,4 mln zł). Z kolei największe spadki aktywów dotknęły fundusze Ipopema short equity (-43,6 mln zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (-27,6 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych największe wzrosty WAN odnotowały fundusze akcji zagranicznych (+49,7 mln zł) oraz fundusze akcji polskich (+35,6 mln zł). W największym stopniu obniżyły się aktywa funduszy odwrotnych (short) (-47,3 mln zł) oraz funduszy dłużnych krótkoterminowych (-27,6 mln zł).

Tylko dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w minionym miesiącu wzrost wartości ich aktywów – były to PKO TFI (+38,9 mln zł – dzięki temu powróciło na drugie miejsce w tym segmencie rynku) i NN Investment Partners TFI (+32,3 mln zł). Największy spadek aktywów stał się udziałem Ipopema TFI (-43,6 mln zł).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, w lipcu odnotowaliśmy zdecydowanie ujemny bilans sprzedaży w wysokości 45,6 mln zł. To drugi najgorszy wynik w tym roku, po lutym kiedy z funduszy indeksowych wycofano netto 70,5 mln zł. Największy odpływ netto kapitału odnotowały w minionym miesiącu fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-30,0 mln zł), Quercus Gold (-3,7 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-3,7 mln zł), natomiast największe dodatnie saldo sprzedaży stało się udziałem funduszy Quercus lev (+3,2 mln zł) oraz inPZU Akcje Polskie (+2,6 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w lipcu fundusze dłużne krótkoterminowe (-30,0 mln zł) i fundusze akcji zagranicznych (-9,8 mln zł). W ujęciu podmiotowym wszystkie TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – największe miało miejsce w funduszach TFI PZU (-29,3 mln zł).

W ostatnich 12 miesiącach łączne saldo nabyć i umorzeń wśród funduszy indeksowych wyniosło -47,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.