Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2024 r.

W kwietniu kontynuowana była, trwająca od trzech miesięcy, dobra passa funduszy indeksowych w Polsce. Ich aktywa netto wzrosły o ponad 52 mln zł ustanawiając kolejny rekord, zaś napływ netto kapitału przekroczył 33 mln zł.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w kwietniu WAN 35 funduszy indeksowych (dane publikowane przez IZFiA obejmują także fundusz Ipopema m-Indeks, którego likwidacja rozpoczęła się w końcu 2023 r.) zwiększyła się o 52,3 mln zł (1,2%) do 4288,1 mln zł (najwięcej w historii). W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku aktywa netto tej kategorii funduszy wzrosły o 304,7 mln zł (+7,6%), podczas gdy w tym samym okresie 2023 roku zwiększyły się o 212,3 mln zł (+6,8%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 15 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+19,4 mln zł), Quercus Silver (+17,8 mln zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (+12,1 mln zł). Wśród 19 funduszy, które odnotowały spadek WAN, największe straty poniosły fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-11,8 mln zł), Quercus lev (-3,8 mln zł), inPZU Akcje Amerykańskie (-3,8 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Informatycznego (-3,6 mln zł).

Cztery kategorie funduszy indeksowych zanotowały w kwietniu wzrost WAN. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy akcji polskich (+30,6 mln zł) oraz funduszy surowcowych (+23,4 mln zł). Najbardziej dotkliwy spadek aktywów dotknął fundusze  akcji zagranicznych (-8,2 mln zł).

Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w ubiegłym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez Quercus TFI (+22,3 mln zł) i Goldman Sachs TFI (+19,8 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w kwietniu +33,6 mln zł. To minimalnie mniej niż w marcu (+35,3 mln zł). W ostatnich 12 miesiącach skumulowane saldo wyniosło +141,4 mln zł, a od początku 2024 roku +65,5 mln zł.

Większość funduszy indeksowych (21) zanotowała w kwietniu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy Quercus Silver (+15,4 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+11,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+7,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (+6,7 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+5,1 mln zł). W 13 funduszach indeksowych saldo nabyć i umorzeń było ujemne – największych odpływów kapitału doświadczyły fundusze Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-17,7 mln zł) i Quercus lev (-8,8 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+22,7 mln zł) i fundusze surowcowe (+16,5 mln zł), natomiast najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem funduszy akcji polskich (-12,3 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy towarzystwa – PKO TFI, TFI PZU i Quercus TFI – odnotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +24,0 mln zł, +14,9 mln zł i +11,8 mln zł. Natomiast z funduszy indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI wycofano netto 17,1 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.