Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2023 r.

Dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie, w szczególności w segmencie dużych spółek (indeks WIG20 zyskał 9,36%) sprawiła, że wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w kwietniu istotnie wzrosła. Niestety, inwestorzy znacznie więcej wypłacali kapitału z tych funduszy niż do nich wpłacali – saldo sprzedaży okazało się w minionym miesiącu najgorsze od października 2022 r.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zwiększyła się w kwietniu o 121,7 mln zł (3,8%) do 3320,6 mln zł, czyli do najwyższego poziomu od maja 2022 r. W pierwszych czterech miesiącach 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się już o 212,3 mln zł (6,8%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zmalały o 605,8 mln zł (15,0%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto 18 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+93,9 mln zł) i Quercus Lev (+22,9 mln zł). 11 funduszy indeksowych zakończyło kwiecień z niższymi aktywami netto niż w marcu – największe straty poniosły fundusze Quercus Short (-11,6 mln zł) i Quercus Gold (-3,4 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN zanotowało sześć. W największym stopniu zwiększyła się wartość środków finansowych zarządzanych przez fundusze akcji polskich (o 104,3 mln zł). Jedynie aktywa funduszy surowcowych zakończyły kwiecień na minusie (-3,5 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi odnotowały w kwietniu wzrost wartości ich aktywów. Łączne aktywa funduszy indeksowych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI wzrosły w największym stopniu – o 93,9 mln zł. Zmniejszyły się tylko aktywa funduszy indeksowych zarządzanych przez Ipopema TFI (o 0,3 mln zł).

Według publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), w kwietniu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło -25,7 mln zł. To najgorszy rezultat od października 2022 roku. 17 funduszy indeksowych zanotowało ujemny bilans sprzedaży – najgorsze pod tym względem były fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-8,4 mln zł), Quercus Short (-7,3 mln zł) i Quercus Gold (-4,7 mln zł). Najlepszym dodatnim saldem mógł pochwalić się fundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego (+4,6 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w kwietniu fundusze akcji zagranicznych (-7,7 mln zł) oraz fundusze surowcowe (-7,0 mln zł), natomiast dodatni bilans sprzedaży zanotowały jedynie fundusze obligacji zagranicznych (+0,5 mln zł). W ujęciu podmiotowym wszystkie TFI zanotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – najwięcej kapitału netto wypłacono z funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI (-12,8 mln zł)).

W ostatnich 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych wyniosło -231,2 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.