Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2023 r.

W czerwcu odnotowaliśmy najwyższy jak do tej pory w 2023 roku wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Było to jednak spowodowane wzrostem wartości instrumentów finansowych w ich portfelach inwestycyjnych, ponieważ bilans sprzedaży w tej grupie funduszy okazał się – już czwarty miesiąc z rzędu – ujemny.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 28 funduszy indeksowych (z tego grona wypadł fundusz Ipopema Short Equity, który został przekształcony w fundusz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych) zwiększyła się w minionym miesiącu o 172,2 mln zł (5,3%) do 3448,0 mln zł. To najwyższy poziom aktywów od marca 2022 r. W pierwszym półroczu 2023 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 339,7 mln zł (10,9%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmalały o 856,2 mln zł (21,2%).

W czerwcu wzrosły aktywa netto 24 funduszy indeksowych. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy: Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+105,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+15,0 mln zł), Quercus Lev (+11,0 mln zł) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (+10,1 mln zł). Tylko cztery fundusze indeksowe odnotowały spadek aktywów – były to: Quercus Gold (-3,4 mln zł), Quercus Silver (-2,3 mln zł), inPZU Akcje Rynku Złota (-0,2 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (-0,1 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych tylko fundusze surowcowe odnotowały w minionym miesiącu niewielki spadek aktywów (-5,8 mln zł). Pozostałe grupy funduszy zakończyły maj na plusie, przy czym w największym stopniu wzrosła WAN funduszy akcyjnych, zarówno tych inwestujących w Polsce (+109,8 mln zł), jak i za granicą (+46,4 mln zł).

Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w czerwcu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs TFI (+105,4 mln zł) i PKO TFI (+36,3 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 27 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), w czerwcu 2023 r. saldo nabyć i umorzeń wyniosło -18,8 mln zł. To nieco lepszy wynik niż w maju i kwietniu (odpowiednio -20,7 mln zł i -25,7 mln zł), wciąż jednak uczestnicy funduszy indeksowych znacznie chętniej wypłacają z nich pieniądze niż je wpłacają. 14 funduszy indeksowych zanotowało w czerwcu ujemny bilans sprzedaży – najgorsze pod tym względem były fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-13,0 mln zł), Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-7,5 mln zł), inPZU Akcje Polskie (-5,0 mln zł), Quercus Lev (-4,9 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (-4,6 mln zł). Najlepszym dodatnim saldem wśród 13 funduszy, które miały dodatni bilans, mogły pochwalić się fundusze Quercus Short (+6,1 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Japońskiego (+5,1 mln zł).

Największy odpływ netto kapitału zanotowały w czerwcu fundusze akcji polskich (-17,1 mln zł – to najgorszy rezultat od stycznia 2022 r.) i akcji zagranicznych (-7,0 mln zł), natomiast najlepszy dodatni bilans sprzedaży stał się udziałem funduszy dłużnych polskich krótkoterminowych (+2,4 mln zł) i długoterminowych (+2,4 mln zł). W ujęciu podmiotowym dwa TFI zanotowały niewielką przewagę umorzeń nad nabyciami – były to TFI PZU (+1,2 mln zł) i Quercus TFI (+1,0 mln zł). Fundusze indeksowe zarządzane przez PKO TFI i Goldman Sachs TFI doświadczyły odpływu netto kapitału w wysokości, odpowiednio, 13,2 mln zł i 7,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.