Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2022 r.

Kolejny w tym roku spadkowy miesiąc na GPW w Warszawie (najważniejsze indeksy zakończyły czerwiec na sporych minusach – indeks WIG20 zniżkował o 10,0%, mWIG40 o 8,5%, a sWIG80 o 7,0%) sprawił, iż wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce zaliczyła kolejne w tym roku minimum. Konsekwencją pogorszenia nastrojów na rynkach akcji było także ujemne saldo nabyć i umorzeń.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, WAN 29 funduszy indeksowych zmniejszyła się w czerwcu o 194,8 mln zł (5,8%) do 3185,6 mln zł. To najniższy poziom od listopada 2020 r. W pierwszym półroczu bieżącego roku aktywa netto funduszy indeksowych zmniejszyły się aż o 856,2 mln zł (21,2%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku wzrosły o 514,0 mln zł (15,4%).

W czerwcu zmniejszyły się aktywa netto aż 26 funduszy indeksowych – to wydarzenie bez precedensu. W największym stopniu obniżył się poziom aktywów funduszy NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (-95,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-49,1 mln zł), Quercus lev (-22,7 mln zł), inPZU Akcje Polskie (-15,7 mln zł) oraz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (-11,6 mln zł). Na plusie zakończyły ubiegły miesiąc jedynie trzy podmioty, w tym dwa podążające za indeksem WIG20short (Ipopema short equity (+29,4 mln zł) i Quercus short (+20,7 mln zł)) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (+7,5 mln zł).

Spadkiem aktywów zakończyły czerwiec także niemal wszystkie kategorie funduszy indeksowych, naturalnie za wyjątkiem funduszy naśladujących indeks WIG20short (+50,0 mln zł). Największe straty poniosły fundusze akcji polskich (-119,7 mln zł) i fundusze akcji zagranicznych (-92,1 mln zł).

Żadne towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi za wyjątkiem Ipopema TFI (aktywa jego funduszu zwyżkowały o blisko 30 mln zł) nie uchroniło się przed spadkiem aktywów netto swoich funduszy. Najmniejszą stratę poniosły fundusze zarządzane przez Quercus TFI (-10,5 mln zł), natomiast największą fundusze indeksowe zarządzane przez Investment Partners TFI (-96,7 mln zł).

Według danych o bilansie sprzedaży 27 funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i NN Investment Partners TFI, w czerwcu odnotowaliśmy ujemny bilans sprzedaży w wysokości 13,5 mln zł. Największy odpływ netto kapitału odnotowały fundusze inPZU Akcje Polskie (-10,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-9,9 mln zł), Quercus lev (-5,3 mln zł) i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (-5,1 mln zł). Natomiast największe dodatnie saldo sprzedaży miało miejsce w przypadku funduszy Quercus short (+16,6 mln zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (+8,2 mln zł),

Największy napływ netto kapitału zanotowały w czerwcu fundusze odwzorowujące wyniki indeksu WIG20short (+16,6 mln zł), natomiast największe ujemne saldo nabyć i umorzeń miało miejsce w przypadku funduszy akcji zagranicznych (-16,6 mln zł). W ujęciu podmiotowym trzy TFI odnotowały przewagę umorzeń nad nabyciami – największe wystąpiło w przypadku funduszy PKO TFI (-13,0 mln zł). Jedynym TFI, którego fundusze indeksowe odnotowały w czerwcu dodatni bilans sprzedaży, było Quercus TFI (+10,7 mln zł).

W ostatnich 12 miesiącach łączne saldo nabyć i umorzeń wśród funduszy indeksowych wyniosło -67,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.