Skip to main content

Aktywa i napływ kapitału do funduszy ETF w Polsce – wrzesień 2022 r.

Kolejny w tym roku bardzo trudny miesiąc dla inwestorów na warszawskim parkiecie (wszystkie główne indeksy zakończyły wrzesień na sporych minusach) sprawił, że wartość środków zarządzanych przez fundusze ETF uległa ponownie (już po raz szósty w 2022 roku) zmniejszeniu. Wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zmalała we wrześniu o 16,9 mln zł (4,8%) do 337,9 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku aktywa netto krajowych funduszy ETF zwiększyły się o 23,2 mln zł (7,4%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku zmniejszyły się o 77,0 mln zł (21,0%).

We wrześniu zmniejszyły się aktywa netto sześciu ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największego spadku doświadczył fundusz Beta ETF mWIG40TR, którego aktywa zmalały aż o 22,8 mln zł (14,6%) do 133,2 mln zł – to najniższy poziom od stycznia ubiegłego roku. Mimo to jest to wciąż największy krajowy ETF. Spośród trzech funduszy, które zakończyły miniony miesiąc wzrostem aktywów, najbardziej zwiększyły się aktywa funduszu Beta ETF WIG20lev – o 6,6 mln zł (24,0%). Tym samym fundusz ten odnotował najwyższe aktywa w swojej historii (33,9 mln zł) i jest obecnie trzecim największym ETF-em w Polsce (po funduszach naśladujących indeksy WIG20TR i mWIG40TR).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

We wrześniu do dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań, napłynęło netto 25,1 mln zł, czyli o 24,8 mln zł więcej niż w sierpniu i najwięcej od marca tego roku. Od początku 2022 roku fundusze Beta ETF pozyskały netto 137,4 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to zaledwie 19,3 mln zł. Jednocześnie wrzesień był już 12. miesiącem z rzędu, w którym bilans sprzedaży krajowych funduszy ETF był dodatni.

W minionym miesiącu najwięcej nowego kapitału netto pozyskały fundusze Beta ETF WIG20lev (+15,0 mln zł) i Beta ETF WIG20TR (+11,0 mln zł), natomiast odpływ środków finansowych odnotowały jedynie fundusze Beta ETF WIG20short (-3,6 mln zł) i Beta ETF TBSP (-2,1 mln zł – po raz pierwszy w historii).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.