Skip to main content

Aktywa i napływ kapitału do funduszy ETF w Polsce – styczeń 2023 r.

Dobry początek roku na warszawskim parkiecie (wszystkie główne indeksy odnotowały ponad sześcioprocentowe wzrosty, a sWIG80 zwyżkował ponad 10%) oraz napływ netto kapitału do większości ETF-ów zaowocowały nowym rekordowym poziomem aktywów tych funduszy w Polsce. Wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing) (są to wyłącznie fundusze Beta ETF), zwiększyła się w styczniu 2023 r. o 36,0 mln zł (8,5%) do 461,1 mln zł. Dla porównania, w pierwszym miesiącu 2022 roku aktywa netto krajowych funduszy ETF spadły o 13,8 mln zł (4,4%).

W styczniu zwiększyły się aktywa netto wszystkich dziewięciu funduszy Beta ETF. Największe wzrosły stały się udziałem funduszy Beta ETF mWIG40TR (8,2 mln zł), Beta ETF WIG20short (6,7 mln zł), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged (5,5 mln zł) oraz Beta ETF sWIG80TR (5,0 mln zł). Aż 7 funduszy zakończyło miniony miesiąc rekordowym poziomem aktywów – były to: Beta ETF WIG20TR (99,5 mln zł), Beta ETF WIG20short (35,7 mln zł), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged (21,7 mln zł), Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged (15,4 mln zł), Beta ETF WIGtech (6,5 mln zł), Beta ETF sWIG80TR (32,4 mln zł) oraz Beta ETF TBSP (33,7 mln zł). Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W styczniu 2023 r. do dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań, napłynęło netto 5,4 mln zł, czyli o 0,6 mln zł (12,9%) mniej niż w grudniu 2022 r. Styczeń był już 16. miesiącem z rzędu, w którym bilans sprzedaży krajowych funduszy ETF był dodatni.

W ubiegłym miesiącu sześć ETF-ów odnotowało przewagę nabyć nad umorzeniami – najwięcej nowych środków finansowych netto trafiło do funduszy Beta ETF WIG20short (+7,5 mln zł) oraz Beta ETF TBSP (+3,2 mln zł). Trzy fundusze zanotowały odpływ netto kapitału – wśród nich najbardziej ucierpiał Beta ETF WIG20lev (-5,1 mln zł).

Napływ netto kapitału do funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.