Skip to main content

Aktywa i napływ kapitału do funduszy ETF w Polsce – październik 2022 r.

Najlepszy jak dotąd miesiąc na GPW w Warszawie w tym roku (biorąc pod uwagę zmiany indeksów WIG, WIG20 i mWIG40) spowodował, że wartość środków zarządzanych przez fundusze ETF znacząco się zwiększyła. Wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się w październiku o 42,5 mln zł (drugi wynik w tym roku), czyli o 12,6%. Na koniec minionego miesiąca ETF-y zarządzały aktywami netto o wartości 380,5 mln zł, co jest najwyższym poziomem od kwietnia 2021 r. czyli od likwidacji funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. W pierwszych 10 miesiącach 2022 roku aktywa netto krajowych funduszy ETF wzrosły o 65,7 mln zł (20,9%), podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku zmniejszyły się o 55,5 mln zł (15,1%).

W październiku zwiększyły się aktywa netto siedmiu ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największe wzrosły stały się udziałem funduszy Beta ETF WIG20TR (o 17,0%) i Beta ETF WIG20lev (o 15,1), co przede wszystkim wynikało z bardzo dobrej koniunktury panującej w ubiegłym miesiącu w segmencie dużych spółek (WIG20 zyskał na wartości 11,5%). Oba fundusze zanotowały w końcu października rekordowy poziom aktywów – odpowiednio 88,4 mln zł i 49,1 mln zł. Nadal jednak największym ETF-em pozostaje Beta ETF mWIG40TR (145,7 mln zł), dla którego miniony miesiąc też okazał się bardzo udany (wzrost WAN o 12,5 mln zł). Tylko dwa fundusze obniżyły swoje aktywa – Beta ETF WIG20short o 7,2 mln zł (do najniższego poziomu od kwietnia 2020 r.) oraz Beta ETF TBSP (o 0,7 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W październiku do dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań, napłynęło netto 14,4 mln zł, czyli o 10,7 mln zł (42,7%) mniej niż we wrześniu. Od początku 2022 roku fundusze Beta ETF pozyskały netto 151,8 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to 22,1 mln zł. Październik był 13. miesiącem z rzędu, w którym bilans sprzedaży krajowych funduszy ETF był dodatni.

W minionym miesiącu najwięcej nowego kapitału netto pozyskały fundusze Beta ETF WIG20 (+7,1 mln zł) oraz Beta ETF TBSP (+3,1 mln zł), natomiast odpływ środków finansowych odnotował jedynie fundusz Beta ETF WIG20short (-3,6 mln zł).

Napływ netto kapitału do funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.