Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych wzrosły piąty miesiąc z rzędu

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), aktywa 7 funduszy o charakterze indeksowym (o jeden mniej niż miesiąc wcześniej) zwiększyły się w minionym miesiącu o 16,7 mln zł (7,5%) do rekordowego poziomu 240,6 mln zł. Od początku 2013 r. aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 79,2 mln zł (49,1%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów wyniósł 53,4 mln zł (54,5%).

Wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się w listopadzie o 17,0 mln zł (7,8%) do 235,5 mln zł. To zasługa subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev, którego aktywa wzrosły aż o 21,7 mln zł do 163,8 mln zł (jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 5,0%). Wszystkie pozostałe podmioty zanotowały spadek wartości zarządzanych aktywów – największy miał miejsce w przypadku subfunduszu Ipopema Short Equuity (spadek WAN o 2,24 mln zł do 2,76 mln zł); wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się w listopadzie o 3,2%.

Aktywa dwóch towarowych produktów indeksowych Quercusa (w listopadzie został zlikwidowany kolejny subfundusz należący do tej kategorii – Quercus Wheat lev; w końcu października zarządzał on aktywami o wartości 374 tys. zł) wyniosły w końcu listopada 5,04 mln zł, czyli o 0,33 mln zł (6,2%) mniej niż miesiąc wcześniej. Aktywa subfunduszu Quercus Gold odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego zwiększyły się o 2,03 mln zł do 4,15 mln zł (w listopadzie jego jednostka straciła 5,5%), natomiast aktywa subfunduszu Quercus Oil short spadły o 1,99 mln zł do 0,88 mln zł (w listopadzie jego jednostka zyskała 3,7%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.