Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2021 r.

Fundusze indeksowe zanotowały we wrześniu spadek wartości zarządzanych aktywów netto o 103,5 mln zł (2,6%) – to największa zniżka od października 2020 r. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 23 funduszy indeksowych wyniosły w końcu minionego miesiąca 3,85 mld zł. W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku WAN funduszy indeksowych wzrosła o 514,4 mln zł (15,4%), podczas gdy w takim samym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 164,4 mln zł (5,3%).

We wrześniu zwiększyła się wartość aktywów netto jedynie sześciu funduszy indeksowych. Największe wzrosty stały się udziałem funduszy NN Indeks Obligacji (+7,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+5,4 mln zł), Ipopema Short Equity (+5,1 mln zł) oraz Quercus Short (+5,1 mln zł). W największym stopniu zmniejszyły się natomiast aktywa funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (-42,8 mln zł), NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-28,7 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (-10,7 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się jedynie aktywa funduszy lewarowanych i odwrotnych (short) – o 0,5 mln zł. Pozostałe kategorie funduszy indeksowych zanotowały spadek WAN, przy czym najbardziej zmniejszyły się aktywa funduszy dłużnych krótkoterminowych (o 42,8 mln zł), funduszy akcji polskich (o 24,4 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 21,7 mln zł).

Wśród TFI na plusie wrzesień zakończyło jedynie Ipopema TFI (+4,1 mln zł). Aktywa netto funduszy zarządzanych przez pozostałe towarzystwa funduszy inwestycyjnych odnotowały spadki – największy był udziałem PZU TFI (-64,3 mln zł) i NN Investment Partners TFI (-21,5 mln zł).

Według danych IZFiA we wrześniu napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 17 mln zł, a od początku bieżącego roku sięgnął 283 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.