Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2020 r.

Wrzesień przyniósł drugą z rzędu obniżkę wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 24 funduszy indeksowych zmalała o 34,9 mln zł (1,2%) do 2951 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku aktywa dążących do odwzorowywania wyników indeksów zmniejszyły się o 164,4 mln zł (5,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły aż o 2211 mln zł (262,8%). Wówczas jednak było to spowodowane przede wszystkim dołączeniem do grona funduszy indeksowych funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania funkcjonującego wcześniej jako NN Akcji 2.

W minionym miesiącu wzrosły aktywa ośmiu funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN odnotowały fundusze Ipopema Short Equity (o 29,1 mln zł), Quercus short (o 14,7 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (o 8,3 mln zł). W przypadku pierwszego z ww. podmiotów oznaczało to rekordowy poziom aktywów w jego historii, natomiast w przypadku funduszu Quercusa to drugi najlepszy rezultat w historii (nieco wyższe aktywa posiadał on w końcu marca br.). Pozostałych 14 funduszy zanotowało spadek WAN – w tym gronie najbardziej ucierpiały fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-47,7 mln zł), Quercus lev (-19,7 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-12,9 mln zł). W końcu września największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1256,8 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (228,5 mln zł), inPZU Obligacje Polskie (200,0 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (159,4 mln zł).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto czterech kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy lewarowanych i odwrotnych (o 24,1 mln zł) oraz funduszy dłużnych długoterminowych (o 10,5 mln zł). Wśród trzech kategorii funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa czterech funduszy akcji polskich (o 53,8 mln zł). Te ostatnie nadal jednak dysponują największymi aktywami, stanowiącymi 47,4 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem (1399,1 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1330,7 mln zł), TFI PZU (733,3 mln zł) oraz PKO TFI (472,5 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.