Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – styczeń 2021 r.

Pierwszy miesiąc 2021 roku przyniósł niewielki wzrost aktywów w segmencie funduszy indeksowych w naszym kraju. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 25 funduszy indeksowych wzrosły w styczniu o 45,1 mln zł (1,4%) do rekordowego poziomu 3378,6 mln zł.

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa 18 funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN zanotowały fundusze PKO Akcji Rynków Wschodzących (o 27,4 mln zł), Quercus lev (o 12,4 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 8,9 mln zł) i NN Indeks Obligacji (o 7,7 mln zł). Wśród siedmiu funduszy, których aktywa zmalały, najwięcej stracił NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (27,7 mln zł). Fundusz ten jest jednak nadal zdecydowanie największym funduszem indeksowym w Polsce – jego aktywa na koniec stycznia wynosiły 1401,2 mln zł, co stanowiło 41,5% łącznych aktywów tej grupy funduszy inwestycyjnych. W czołówce zestawienia największych funduszy znajdują się również inPZU Inwestycji Ostrożnych (326,1 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (244,8 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (206,8 mln zł).

W styczniu wzrosły aktywa netto pięciu kategorii funduszy indeksowych. Największy wzrost stał się udziałem funduszy akcji zagranicznych (o 34,5 mln zł) oraz funduszy lewarowanych i odwrotnych (o 13,8 mln zł). Wśród dwóch kategorii funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa funduszy akcji polskich (o 23,8 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1488,9 mln zł), TFI PZU (986,1 mln zł) oraz PKO TFI (543,9 mln zł).

Według danych IZFiA w styczniu napływ kapitału netto do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 57,9 mln zł, co było najlepszym rezultatem od czerwca 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.