Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – styczeń 2019 r.

Pierwszy miesiąc 2019 roku okazał się bardzo udany dla segmentu funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) aktywa netto piętnastu tego rodzaju funduszy funkcjonujących w naszym kraju zwiększyły się o 60,0 mln zł (7,1%), czyli najwięcej od sierpnia ubiegłego roku. W rezultacie, po miesięcznej przerwie, powróciły ponad poziom 900 mln zł – na koniec stycznia sięgnęły 901,5 mln zł.

Styczniowy przyrost aktywów to przede wszystkim zasługa funduszu inPZU Obligacje Polskie , którego aktywa netto zwiększyły się aż o 42,3 mln zł do 252,7 mln zł. Wśród pozostałych jedenastu funduszy indeksowych, które odnotowały wzrost wartości aktywów, największy stał się udziałem funduszy inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (6,9 mln zł), inPZU Akcje Polskie (4,2 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (4,0 mln zł). Natomiast spośród trzech funduszy, których aktywa w styczniu zmniejszyły się, najbardziej spadła WAN Ipopema Short Equity (o 3,7 mln zł).

Ogółem w pierwszym miesiącu 2019 roku aktywa netto trzech funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (Ipopema m-Indeks FIO, ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie) zwiększyły się o 3,3% do 137,4 mln zł, natomiast aktywa netto czterech funduszy odwzorowujących indeksy pochodne (lewarowane i odwrotne) krajowego rynku akcji (Quercus lev, Quercus short, Ipopema Short Equity i Altus Short) spadły o 2,0% do 169,1 mln zł. Aktywa netto trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (ING BSK Indeks MSCI EMU, ING BSK Indeks S&P 500 i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych) wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,3% do 119,3 mln zł. Aktywa jednego funduszu papierów dłużnych inwestującego w krajowe obligacje (inPZU Obligacje Polskie) zwiększyły się o 20,1% do 252,7 mln zł. Aktywa dwóch funduszy papierów dłużnych oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne (inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących) wzrosły 4,2% do 124,4 mln zł, natomiast jednego funduszu lokującego aktywa na rynku pieniężnym (inPZU Inwestycji Ostrożnych) zwiększyły się o 13,7% do 7,3 mln zł. Jedyny indeksowy fundusz surowcowy (Quercus Gold) zanotował w styczniu wzrost wartości aktywów netto o 3,0% do najwyższego w historii poziomu 91,4 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.