Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2021 r.

Po dwóch słabszych miesiącach, w sierpniu ponownie wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce przekroczył 100 mln zł. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 23 funduszy indeksowych zwiększyły się o 115,9 mln zł (3,0%) do rekordowego poziomu 3,95 mld zł. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku WAN funduszy indeksowych zwiększyła się już o 617,9 mln zł (18,5%), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 129,6 mln zł (4,2%).

W sierpniu wzrosła wartość aktywów netto 13 funduszy indeksowych. Zdecydowanie największy wzrost WAN zanotował największy fundusz indeksowy –  NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+65,5 mln zł). Sporymi wzrostami mogły pochwalić się ponadto fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+29,4 mln zł), NN Indeks Obligacji (+8,8 mln zł) oraz inPZU Akcje Polskie (+7,6 mln zł). Najbardziej spadły natomiast aktywa funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (-4,7 mln zł), Quercus short (-3,3 mln zł) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (-3,1 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa czterech kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 79,6 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 39,9 mln zł). największego spadku aktywów doświadczyły natomiast fundusze lewarowane i odwrotne (short) (o 7,6 mln zł).

Wśród TFI największe wzrosty WAN zanotowały w minionym miesiącu NN Investment Partners TFI (o 74,3 mln zł) oraz PKO TFI (o 34,1 mln zł). Z kolei największy spadek aktywów stał się udziałem funduszy zarządzanych przez Quercus TFI (o 4,3 mln zł).

Według danych IZFiA w sierpniu napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł zaledwie 2 mln zł, a od początku bieżącego roku sięgnął 266 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.