Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2017 r.

Sierpień był szóstym w tym roku miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze wzrostem wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w naszym kraju. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat WAN funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu minionego miesiąca aktywa netto 9 funduszy indeksowych sięgnęły poziomu 397,2 mln zł i były o 11,6 mln zł (3,0%) wyższe niż w końcu lipca. W pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku aktywa funduszy indeksowych w Polsce zwiększyły się o 97,0 mln zł (32,3%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosły o 44,5 mln zł (19,2%).

Korzystna koniunktura panująca na warszawskim parkiecie w segmencie największych i najpłynniejszych spółek miała pozytywny wpływ na wartość środków zgromadzonych w tych funduszach, które odwzorowują wyniki indeksów WIG20 lub WIG20lev. Szczególne powody do zadowolenia mógł mieć subfundusz Quercus lev odwzorowujący ten drugi indeks, którego aktywa wzrosły w sierpniu aż o 21,4 mln zł i po raz pierwszy przekroczyły poziom 200 mln zł (obecnie wynoszą 217,7 mln zł). Znacznie skromniejszy wzrost aktywów odnotował subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 (1,3 mln zł). Znakomite nastroje panujące w segmencie blue chipów przeciwnie oddziaływały natomiast na wartość aktywów zarządzanych przez fundusze naśladujące wyniki indeksu WIG20short. Wszystkie trzy takie podmioty obecne na polskim rynku zanotowały spadek aktywów – od 0,7 mln zł w przypadku Quercus short do 2,1 mln zł w przypadku Altus short.

W sumie aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) wzrosły w sierpniu o 6,2% do 299,95 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 1,2% do 22,19 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, po znaczącym wzroście w lipcu, tym razem zmalały o 5,8 mln zł (7,2%) i wynoszą 75,0 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.