Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2021 r.

Marzec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym odnotowaliśmy niewielki wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 24 funduszy indeksowych wzrosły w marcu 2021 r. o 34,0 mln zł (1,0%) osiągając poziom 3447,6 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 roku wartość aktywów funduszy indeksowych wzrosła o 114,1 mln zł (3,4%), podczas gdy w tym samym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 656,2 mln zł (21,1%).

W marcu zwiększyły się aktywa 15 funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 14,8 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (o 9,2 mln zł) i Quercus Silver (o 6,4 mln zł). Największe spadki aktywów stały się udziałem funduszy PKO Akcji Rynków Wschodzących (o 16,1 mln zł) i Quercus lev (o 8,3 mln zł). Na liście największych funduszy indeksowych nie zaszły istotne zmiany – zdecydowanym liderem pozostał NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1383,3 mln zł), a na kolejnych pozycjach plasują się fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (337,8 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (261,7 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (203,5 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa pięciu kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji zagranicznych (o 22,3 mln zł) oraz funduszy akcji polskich (o 10,2 mln zł). Niewielkich spadków doświadczyły fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych (o 4,2 mln zł) i funduszy lewarowanych i odwrotnych (short) (o 2,0 mln zł). Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1483,7 mln zł), TFI PZU które przekroczyło barierę miliarda złotych (1001,1 mln zł) oraz PKO TFI (585,8 mln zł).

Według danych IZFiA w marcu 2021 roku napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 14,6 mln zł, a od początku 2021 roku sięgnął 90 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.