Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2020 r.

Marzec był drugim z rzędu miesiącem znaczącego spadku aktywów funduszy indeksowych w Polsce, co w oczywisty sposób było konsekwencją głównie obniżonych wycen tytułów uczestnictwa tych funduszy z uwagi na giełdową bessę. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 26 funduszy indeksowych zmniejszyła się o 300,1 mln zł (10,9%) do 2458,9 mln zł. Marcowy spadek WAN był zatem minimalnie mniejszy niż w lutym, kiedy wyniósł 305,4 mln zł (najwięcej w historii). Od początku bieżącego aktywa funduszy indeksowych zmalały już o 656,2 mln zł (21,1%), podczas gdy w tym samym okresie 2019 roku wzrosły o 612,9 mln zł (72,8%).

W minionym miesiącu spadła WAN 19 funduszy, sześciu wzrosła i jednego nie zmieniła się. Największy spadek aktywów odnotowały fundusze NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (-206,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-48,2 mln zł) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (-27,2 mln zł). W największym stopniu wzrosły zaś aktywa funduszy naśladujących indeks WIG20short: Quercus short (+32,1 mln zł) i Ipopema short equity (+29,6 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych spadek WAN odnotowały cztery. Najbardziej zmalały aktywa funduszy akcji polskich (o 221,3 mln zł) i funduszy akcji zagranicznych (o 103,3 mln zł). Największy wzrost WAN odnotowały fundusze lewarowane i odwrotne (oczywiście za sprawą tych drugich) (o 38,1 mln zł) oraz fundusz surowcowy Quercus Gold (o 10,5 mln zł).

W końcu marca 2020 r. największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1052,4 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (223,9 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (171,2 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.