Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2019 r.

Marzec był jednym z najważniejszych miesięcy w dotychczasowej historii segmentu funduszy indeksowych w Polsce. Za sprawą przekształcenia pięciu funduszy akcyjnych PKO w fundusze indeksowe (o czym można przeczytać tutaj), wartość aktywów netto (WAN) tej grupy funduszy zwiększyła się aż o 597,9 mln zł (najwięcej w historii), tj. o 65,0%, do rekordowego poziomu 1517,8 mln zł. Po raz pierwszy w historii polskiego rynku instytucji wspólnego inwestowania aktywa funduszy indeksowych przekroczyły zatem poziom miliarda złotych. W pierwszym kwartale 2019 r. aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się o 676,3 mln zł (80,4%), podczas gdy w pierwszym kwartale 2018 r. wzrosły jedynie o 9,8 mln zł (2,5%).

Według naszych obliczeń (na podstawie danych o funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) największy wzrost aktywów netto w marcu stał się udziałem funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (49,7 mln zł) i Quercus lev (12,7 mln zł). Z kolei największy spadek aktywów netto odnotował fundusz Ipopema Short Equity (-1,5 mln zł). Wśród nowych funduszy indeksowych największymi aktywami zarządzają fundusze PKO Akcji Rynków Wschodzących (200,8 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (195,5 mln zł) – są to obecnie (odpowiednio) drugi i trzeci największy fundusz indeksowy w naszym kraju. Największym podmiotem w tej kategorii pozostał fundusz inPZU Obligacje Polskie, który zarządza środkami o wartości sięgającej niemal ćwierć miliarda złotych (254,9 mln zł).

Ogółem w marcu aktywa netto czterech funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (Ipopema m-Indeks FIO, ING BSK Indeks WIG20, inPZU Akcje Polskie i PKO Akcji Rynku Polskiego) zwiększyły się o 21,4% do 199,1 mln zł, natomiast aktywa netto pięciu funduszy odwzorowujących indeksy pochodne (lewarowane i odwrotne) krajowego rynku akcji (Quercus lev, Quercus short, Ipopema Short Equity, Altus Short i Rockbridge Akcji Lewarowany) wzrosły o 7,5% do 153,9 mln zł. Aktywa netto siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (ING BSK Indeks MSCI EMU, ING BSK Indeks S&P 500, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących i PKO Akcji Rynku Europejskiego) zwiększyły się aż o 399,9% do 614,5 mln zł – jest to obecnie największy segment rynku funduszy indeksowych w Polsce . Aktywa jednego funduszu papierów dłużnych inwestującego w krajowe obligacje (inPZU Obligacje Polskie) wzrosły o 1,3% do 254,9 mln zł. Aktywa dwóch funduszy papierów dłużnych oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne (inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących) wzrosły o 2,5% do 129,1 mln zł, zaś jednego funduszu lokującego aktywa na rynku pieniężnym (inPZU Inwestycji Ostrożnych) zwiększyły się aż o 655,5% do 57,3 mln zł. Jedyny indeksowy fundusz surowcowy (Quercus Gold) zanotował w minionym miesiącu wzrost wartości aktywów netto o 4,3% do 108,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.