Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2018 r.

Mniej więcej od roku aktywa funduszy indeksowych w Polsce oscylują wokół 400 mln złotych. W marcu, według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy indeksowych zwiększyła się o 8,4 mln zł (2,2%) do 397,2 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 roku aktywa tych podmiotów wzrosły o 9,8 mln zł (2,5%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku roku zwiększyły się o 71,1 mln zł (23,7%).

Wśród czterech funduszy, których aktywa zwiększyły się w minionym miesiącu, największy wzrost zanotował subfundusz Ipopema short equity – o 26,3 mln zł (128%). Był to największy miesięczny wzrost aktywów tego podmiotu w jego dotychczasowej historii, również jego obecne aktywa (46,9 mln zł) osiągnęły rekordowy poziom. Sporym zainteresowaniem w marcu cieszył się także inny fundusz dążący do odwzorowania wyników indeksu WIG20short – Quercus short. Po wzroście o 8,7 mln zł (28%) jego aktywa sięgnęły 40,0 mln zł, co jest drugim najlepszym wynikiem, tylko minimalnie gorszym niż w styczniu 2016 r. Z kolei spośród pięciu funduszy, które doświadczyły spadku wartości zarządzanych aktywów, najbardziej obniżyły się aktywa subfunduszu Quercus lev – o 27,0 mln zł. To już drugi z rzędu ponad dwudziestomilionowy spadek WAN tego podmiotu, wskutek czego zarządza on obecnie kwotą 157,4 mln zł – najniższą od stycznia ubiegłego roku.

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyły się w marcu o 2,5% do 297,5 mln zł. Z kolei aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmalały o 5,5% do 17,8 mln zł.

WAN subfunduszu Quercus Gold, który dąży do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, wzrosły w minionym miesiącu o 2,0 mln zł (2,6%) do 81,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.