Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – maj 2021 r.

Maj okazał się bardzo udany dla rynku funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 24 funduszy indeksowych wzrosły w minionym miesiącu o 226,0 mln zł (6,3%) osiągając wartość 3799,4 mln zł. To największy wzrost aktywów tej grupy funduszy w tym roku. W pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku wartość aktywów funduszy indeksowych zwiększyła się już o 466,0 mln zł (14,0%), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 270,7 mln zł (8,7%).

W maju odnotowaliśmy wzrost WAN 17 funduszy indeksowych. Zdecydowanie największy miał miejsce w przypadku funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania – o 129,4 mln zł. Spore wzrosty aktywów stały się również udziałem funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 30,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 23,5 mln zł) oraz Quercus lev (o 22,9 mln zł). Z kolei najbardziej zmalały aktywa funduszy inPZU Obligacje Polskie (o 31,0 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (o 9,6 mln zł).

Największymi funduszami indeksowym w Polsce są NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1565,1 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (366,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (320,3 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (181,0 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa pięciu kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 153,4 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (o 55,0 mln zł). Największy spadek aktywów dotknął natomiast fundusze dłużne długoterminowe inwestujące na rynku polskim (o 29,8 mln zł). Pod względem podmiotowym największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1,67 mld zł), TFI PZU (1,02 mld zł) oraz PKO TFI (0,68 mld zł).

Według danych IZFiA w maju 2021 roku napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 54,6 mln zł, a od początku 2021 roku sięgnął 182 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.