Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – maj 2020 r.

Kontynuacja dobrej koniunktury na GPW w Warszawie w maju sprawiła, iż drugi miesiąc z rzędu mieliśmy do czynienia ze wzrostem wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 26 funduszy indeksowych zwiększyła się o 114,4 mln zł (4,2%) do 2844,4 mln zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku WAN funduszy indeksowych obniżyła się o 270,7 mln zł (8,7%), tymczasem w tym samym okresie 2019 roku wzrosły one o 591,5 mln zł (70,3%).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa 22 funduszy indeksowych. Największy wartościowo wzrost WAN stał się udziałem funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 37,7 mln zł), Quercus Gold (o 17,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 12,7 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (o 10,4 mln zł). Spadły natomiast aktywa czterech funduszy – najbardziej Quercus short (o 7,3 mln zł). Rekordowy w historii poziom aktywów osiągnął jedyny jak na razie w Polsce indeksowy fundusz surowcowy (Quercus gold) – 140,8 mln zł. W końcu minionego miesiąca największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1282,1 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (225,6 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (179,9 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN odnotowało sześć. W największym stopniu zwiększyły się aktywa pięciu funduszy akcji polskich (o 50,3 mln zł) i dziesięciu funduszy akcji zagranicznych (o 37,2 mln zł). Spadek WAN odnotowały jedynie fundusze lewarowane i odwrotne (oczywiście za sprawą tych drugich) – o 8,8 mln zł. Największymi aktywami, stanowiącymi nieco ponad 50 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem, dysponują fundusze indeksowe akcji polskich (1438,4 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami dysponują fundusze indeksowe zarządzane przez: NN TFI (1,82 mld zł), TFI PZU (0,78 mld zł) i PKO TFI (0,43 mld zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.