Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – luty 2021 r.

W minionym miesiącu aktywa funduszy indeksowych w Polsce odnotowały nieznaczny wzrost wartości. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 24 funduszy tego typu zwiększyły się w lutym o 35,0 mln zł (1,0%) do rekordowego poziomu 3413,5 mln zł. W dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku wartość aktywów funduszy indeksowych wzrosła o 80,1 mln zł (2,4%), podczas gdy w tym samym okresie 2020 roku zmniejszyły się one o 356,1 mln zł (11,4%).

W lutym zwiększyły się aktywa 13 funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN zanotował niedawny debiutant Quercus Silver (o 30,9 mln zł), a także fundusze PKO Akcji Rynków Wschodzących (18,0 mln zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych (15,9 mln zł). Spośród 11 podmiotów, które doświadczyły w minionym miesiącu spadku aktywów, najwięcej – w ujęciu nominalnym – straciły NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (23,3 mln zł) i Quercus Gold (12,5 mln zł). Grono największych funduszy indeksowych w lutym nie uległo zmianie. Listę wciąż otwiera NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1377,9 mln zł), a na kolejnych pozycjach plasują się fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (342,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (247,0 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (205,3 mln zł).

W lutym wzrosły aktywa czterech kategorii funduszy indeksowych. Największy wzrost stał się udziałem funduszy akcji zagranicznych (o 31,0 mln zł) oraz funduszy surowcowych (o 18,4 mln zł). Wśród trzech kategorii funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa funduszy akcji polskich (o 29,2 mln zł). Te ostatnie wiodą jednak zdecydowany prym jeśli chodzi o wartość zarządzanych aktywów – zgromadzonych jest w nich 1531,7 mln zł, co stanowi 44,9% aktywów wszystkich funduszy indeksowych. Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1472,5 mln zł), TFI PZU (993,8 mln zł) oraz PKO TFI (571,2 mln zł).

Według danych IZFiA w lutym 2021 roku napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 17,4 mln zł, czyli był o 70% niższy niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.