Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – listopad 2021 r.

Pogorszenie koniunktury na rynku akcji na GPW w Warszawie w listopadzie nie pozostało bez wpływu na rynek funduszy indeksowych w Polsce, jako że blisko połowę ich aktywów stanowią środki zgromadzone przez fundusze akcyjne odwzorowujące krajowe indeksy akcji. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 23 funduszy indeksowych zmniejszyły się w listopadzie o 156,4 mln zł (3,9%) do 3860,4 mln zł. Był to największy spadek WAN funduszy indeksowych od października 2020 roku. W pierwszych jedenastu miesiącach bieżącego roku aktywa tej kategorii powierników zwiększyły się jednak o 527,0 mln zł (15,8%), podczas gdy w takim samym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się o 87,6 mln zł (2,8%).

W listopadzie zniżkowała wartość aktywów netto 13 funduszy indeksowych. Największe spadki dotknęły fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-147,9 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (-81,1 mln zł) i Quercus lev (-28,7 mln zł). Z kolei wśród 10 funduszy, których aktywa wzrosły, najwięcej zyskały PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+71,8 mln zł),  Ipopema short equity (+27,6 mln zł) oraz Quercus short (+23,2 mln zł).

Analizując kategorie inwestycyjne funduszy indeksowych widać, iż w listopadzie zdecydowanie najbardziej zniżkowały aktywa funduszy akcji polskich (o 174,1 mln zł) i funduszy dłużnych krótkoterminowych (o 81,1 mln zł). Najbardziej wzrosły aktywa zarządzane przez fundusze akcji zagranicznych (o 71,6 mln zł), bardzo dobrze radziły sobie również fundusze dążące do odwzorowywania wyników indeksu WIG20 short (+50,8 mln zł).

W gronie towarzystw funduszy inwestycyjnych największy wzrost WAN stał się udziałem PKO TFI (+60,3 mln zł). Największych spadków doświadczyły natomiast NN Investment Partners TFI (o 153,9 mln zł) i TFI PZU (o 87,7 mln zł).

Według danych IZFiA w listopadzie 2021 r. napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 140 mln zł, a od początku bieżącego roku sięgnął już niemal pół miliarda złotych (471 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.