Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2021 r.

W kwietniu odnotowaliśmy największy w tym roku wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 24 funduszy indeksowych zwiększyły się w minionym miesiącu o 125,9 mln zł (3,7%) osiągając rekordowy poziom 3573,4 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wartość aktywów funduszy indeksowych wzrosła o 240,0 mln zł (7,2%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się one o 385,0 mln zł (12,4%).

W kwietniu wzrosła wartość aktywów 17 funduszy indeksowych. Największy wzrost WAN stał się udziałem funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 52,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 35,1 mln zł) oraz Quercus lev (o 13,2 mln zł). Największe spadki aktywów dotknęły fundusze inPZU Obligacje Polskie (o 8,2 mln zł), Quercus short (o 6,1 mln zł) oraz Ipopema Short Equity (o 5,8 mln zł).

Fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest największym funduszem indeksowym w naszym kraju (1435,6 mln zł), a na kolejnych miejscach plasują się fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (336,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (296,9 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (195,3 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa pięciu kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (o 62,3 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (o 47,9 mln zł). Niewielkich spadków doświadczyły fundusze papierów dłużnych długoterminowych (o 3,2 mln zł) i funduszy papierów dłużnych krótkoterminowych (o 1,3 mln zł). Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1,54 mld zł), TFI PZU (1,01 mld zł) oraz PKO TFI (0,63 mld zł).

Według danych IZFiA w kwietniu 2021 roku napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 37,4 mln zł, a od początku 2021 roku sięgnął 127,3 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.