Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2017 r.

Trwa dobra passa funduszy indeksowych w Polsce. Już piąty miesiąc z rzędu ta grupa funduszy odnotowała wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w kwietniu WAN 10 funduszy indeksowych zwiększyła się o 17,5 mln zł (4,7%) do rekordowego poziomu 388,8 mln zł. Od początku roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły już o 88,6 mln zł (29,5%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się tylko o 39,6 mln zł (17,1%).

Spośród dziewięciu (sub)funduszy mających na celu replikację wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) wzrost WAN zanotowało w kwietniu pięć. Nominalnie najbardziej zwiększyły się aktywa subfunduszu Quercus lev (o 8,96 mln zł do 191,6 mln zł), natomiast w ujęciu procentowym najlepszy rezultat uzyskał subfunduszu ING BSK Indeks MSCI EMU (wzrost aktywów o 92,8% do 11,6 mln zł). Wśród czterech funduszy, których aktywa w minionym miesiącu obniżyły się, trzy to podmioty powiązane z indeksem WIG20 short. Dwa z nich odnotowały kilkunastoprocentowe spadki wartości aktywów: Quercus short o 13,7%, a Altus short o 15,3%.

WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się w kwietniu o 2,5% do 289,6 mln zł. Natomiast aktywa dwóch funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) wzrosły aż o 57,0% (najlepszy wynik w historii) do 25,7 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zwiększyły się w kwietniu o 1,2 mln zł. Obecnie subfundusz ten zarządza środkami finansowymi o wartości 73,4 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.