Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – grudzień i cały 2020 rok

Mocnym akcentem zakończył się rok 2020 w segmencie funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, 25 funduszy indeksowych zarządzało na koniec grudnia 2020 r. środkami o wartości 3333,4 mln zł. To rekordowy poziom w historii, o 306,0 mln zł (10,1%) wyższy niż miesiąc wcześniej.

Dzięki znakomitej końcówce roku (w listopadzie aktywa wzrosły o prawie 320 mln zł) w całym 2020 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 218,3 mln zł (7,0%). Mimo że w 2019 roku wzrost WAN był znacznie większy (2273,6 mln zł), to jednak wówczas  wynikało to z przekształcenia w fundusze indeksowe działających już wcześniej funduszy inwestycyjnych, w szczególności zaś funduszu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, którego aktywa wynosiły w momencie przekształcenia ok. 1,5 mld zł. Pod względem wzrostu aktywów miniony rok ustąpił także rokowi 2018, kiedy WAN funduszy indeksowych zwiększyła się 454,2 mln zł (głównie za sprawą wprowadzenia na rynek funduszy inPZU).

W grudniu 2020 r. zwiększyły się aktywa 17 funduszy indeksowych. Zdecydowanie największy wzrost WAN zanotował fundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 168,3 mln zł) stając się dzięki temu drugim największym funduszem indeksowym w naszym kraju. Istotne wzrosty aktywów odnotowały również fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 85,3 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (o 35,9 mln zł). Siedem funduszy odnotowało spadek WAN. Największe spadki dotknęły fundusze Imppema Short Equity (o 18,8 mln zł) i Quercus short (o 14,4 mln zł). Na koniec grudnia największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1428,9 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (317,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (243,4 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (205,0 mln zł). Nowy fundusz indeksowy, uruchomiony pod koniec grudnia Quercus Silver, zarządzał aktywami o wartości 1 mln zł.

W całym 2020 roku największy wzrost aktywów zanotowały fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (o 253,5 mln zł), Quercus Gold (o 48,8 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (o 46,4 mln zł). Znaczące aktywa pozyskał również uruchomiony w trakcie minionego roku fundusz NN Indeks Obligacji (na koniec grudnia wynosiły one 80,0 mln zł).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa netto sześciu kategorii funduszy indeksowych. Największy wzrost stał się udziałem funduszy dłużnych krótkoterminowych (o 257,2 mln zł) i funduszy akcji polskich (o 92,3 mln zł). Spadek wartości zarządzanych aktywów odnotowały jedynie fundusze lewarowane i odwrotne (o 45,2 mln zł). W całym 2020 roku najbardziej wzrosły aktywa dwóch kategorii dłużnych funduszy indeksowych – krajowych krótkoterminowych o 253,5 mln zł, a inwestujących za granicą o 54,1 mln zł.

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami w końcu 2020 roku zarządzały fundusze indeksowe NN TFI (1508,8 mln zł), TFI PZU (958,4 mln zł – najwięcej w historii) oraz PKO TFI (518,4 mln zł – także najwięcej w historii). Największy wzrost aktywów w minionych 12 miesiącach zanotowały fundusze indeksowe zarządzane przez TFI PZU – o 202,5 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.