Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – grudzień i cały 2019 rok

Grudzień 2019 r. przyniósł niewielki wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) aktywa 26 funduszy indeksowych zwiększyły się o 69,9 mln zł (2,1%) do 3115,1 mln zł.

W minionym miesiącu wzrosła WAN 20 funduszy, natomiast sześciu spadła. Największy wzrost aktywów odnotowały fundusze Quercus lev (+20,2 mln zł), NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+12,7 mln zł) oraz PKO Akcji Rynków Wschodzących (7,3 mln zł). W największym stopniu zmniejszyły się natomiast aktywa funduszy Quercus short (-6,8 mln zł) i Ipopema short equity (-1,4 mln zł).

Wśród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN odnotowało pięć. Najbardziej zwiększyły się aktywa pięciu funduszy akcji polskich (+ 24,1 mln zł) i dziesięciu funduszy akcji zagranicznych (+22,6 mln zł). Spadek WAN stał się natomiast udziałem jednego indeksowego funduszu pieniężnego (inPZU Inwestycji Ostrożnych) (o 1,1 mln zł) oraz dwóch funduszy papierów dłużnych odwzorowujących wyniki indeksu TBSP (o 0,4 mln zł).

W całym 2019 r. aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się aż o 2273,6 mln zł (270,2%), podczas gdy w 2018 r. wzrost WAN wyniósł jedynie 454,2 mln zł (117,3%). Warto jednak podkreślić, iż bardzo znaczący udział w tym wzroście miały nowouruchomione fundusze indeksowe oraz fundusze funkcjonujące wcześniej przekształcone w minionym roku w fundusze indeksowe. W końcu 2019 r. aktywa 11 takich podmiotów wynosiły aż 2015,2 mln zł, czyli stanowiły 64,7% łącznych aktywów funduszy indeksowych. Zdecydowanie największy udział w tej grupie miał fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1509,3 mln zł), istotne aktywa zgromadziły także fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (222,3 mln zł) i PKO Akcji Rynków Wschodzących (133,5 mln zł). Tymczasem aktywa 15 funduszy indeksowych działających przed 2019 rokiem zwiększyły się o 258,4 mln zł. W największym stopniu dotyczyło to funduszy inPZU Obligacje Polskie (+62,0 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+57,4 mln zł) i Quercus lev (+36,0 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.