Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – grudzień i cały 2018 r.

W grudniu rynek funduszy indeksowych w Polsce doświadczył największego jak dotychczas spadku wartości zarządzanych aktywów. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) aktywa netto piętnastu funduszy indeksowych zmniejszyły się aż o 81,5 mln zł (8,8%) do rekordowego poziomu 841,5 mln zł. W całym 2018 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się jednak aż o 454,2 mln zł (najwięcej w historii), czyli o 117,3%. Było to jednak w decydującym stopniu konsekwencją uruchomienia wiosną bieżącego roku sześciu nowych funduszy indeksowych przez TFI PZU (ich łączne aktywa na koniec 2018 roku wynosiły 531,0 mln zł). Dla porównania w 2017 roku aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się o 87,2 mln zł (29,0%).

Tak znaczący grudniowy spadek aktywów był w głównej mierze efektem wycofania istotnej części środków finansowych z funduszu Quercus lev – jego aktywa zmniejszyły się aż 88,3 mln zł (46,1%) do 103,1 mln zł (najmniej od stycznia 2016 r.). Ogółem w minionym miesiącu spadły aktywa siedmiu funduszy indeksowych, natomiast wzrosła WAN ośmiu – w największym stopniu funduszy Quercus Gold (4,7 mln zł) i Ipopema Short Equity (4,3 mln zł).

Ogółem w grudniu aktywa netto trzech funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (Ipopema m-Indeks FIO, ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie) zwiększyły się o 0,6% do 133,0 mln zł, natomiast aktywa netto czterech funduszy odwzorowujących indeksy pochodne (lewarowane i odwrotne) krajowego rynku akcji (Quercus lev, Quercus short, Ipopema Short Equity i Altus Short) spadły o 32,6% do 172,5 mln zł. Aktywa netto trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (ING BSK Indeks MSCI EMU, ING BSK Indeks S&P 500 i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych) zmalały w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,2% do 111,1 mln zł. Aktywa jednego funduszu papierów dłużnych inwestującego w krajowe obligacje (inPZU Obligacje Polskie) wzrosły o 1,4% do 210,4 mln zł – tym samym ta kategoria funduszy indeksowych stała się najpopularniejszą w naszym kraju. Aktywa dwóch funduszy papierów dłużnych oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne (inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących) wzrosły 1,5% do 119,4 mln zł, natomiast jednego funduszu lokującego aktywa na rynku pieniężnym (inPZU Inwestycji Ostrożnych) zwiększyły się o 3,5% do 6,4 mln zł. Jedyny indeksowy fundusz surowcowy (Quercus Gold) zanotował w grudniu wzrost wartości aktywów netto o 5,6% do rekordowego poziomu 88,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.