Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – grudzień 2021 r.

Rok 2021 fundusze indeksowe zakończyły rekordowym poziomem aktywów netto. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 30 tego typu funduszy (do tego grona dołączyło w minionych miesiącu 7 nowych funduszy indeksowych inPZU) wzrosły w grudniu o 181,4 mln zł (4,7%) do 4041,8 mln zł. W całym 2021 roku aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 708,4 mln zł (21,3%), podczas gdy w 2020 roku wzrosły o 218,3 mln zł (7,0%).

W grudniu wzrosła wartość aktywów netto 14 funduszy indeksowych. Największe wzrosty zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+45,8 mln zł), NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+41,3 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+ 35,6 mln zł) i Quercus lev (+34,6 mln zł). Z kolei wśród 9 funduszy, których aktywa spadły, najwięcej straciły Quercus short (-20,2 mln zł) i inPZU Akcje CEEPlus (-4,4 mln zł).

Analizując kategorie inwestycyjne funduszy indeksowych widać, iż w ostatnim miesiącu 2021 roku zdecydowanie najbardziej rosły aktywa funduszy akcyjnych, w tym funduszy akcji zagranicznych o 60,6 mln zł i funduszy akcji polskich o 44,4 mln zł. Minimalnie zmalały jedynie aktywa funduszy dłużnych polskich długoterminowych – o 1,6 mln zł.

W gronie towarzystw funduszy inwestycyjnych największy wzrost WAN stał się udziałem PKO TFI (+63,9 mln zł) oraz TFI PZU (42,4 mln zł). Tym samym drugi miesiąc z rzędu aktywa funduszy indeksowych PKO (977,4 mln zł) okazały się wyższe od aktywów funduszy indeksowych PZU (948,2 mln zł). Liderem pozostaje wciąż NN Investment Partners TFI – 1616,8 mln zł.

Według danych IZFiA w grudniu 2021 r. napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 53 mln zł, a w całym ubiegłym roku przekroczył pół miliarda złotych (525 mln zł); w 2020 roku było to jedynie 36 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.