Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2021 r.

Po dwóch miesiącach znaczących wzrostów aktywów funduszy indeksowych miniony miesiąc przyniósł wyhamowanie tempa tego wzrostu. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa 24 funduszy indeksowych wzrosły w czerwcu jedynie o 48,0 mln zł (1,3%). W pierwszym półroczu 2021 roku wartość aktywów funduszy indeksowych zwiększyła się o 514,0 mln zł (15,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się one o 189,7 mln zł (6,1%).

W czerwcu wzrosły aktywa netto 15 funduszy indeksowych. Największe wzrosty stały się udziałem trzech funduszy indeksowych PKO: PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 20,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Europejskiego (o 16,4 mln zł) oraz PKO Akcji Rynku Polskiego (o 15,1 mln zł). Z kolei największe spadki odnotowały fundusze NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 21,0 mln zł) i Quercus Gold (o 8,7 mln zł). W całym pierwszym półroczu najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 115,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 97,6 mln zł) oraz Quercus Silver (o 51,9 mln zł). Największy spadek aktywów od początku 2021 roku zanotowały natomiast fundusze inPZU Obligacje Polskie (o 41,0 mln zł) i Quercus Gold (o 17,6 mln zł).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa czterech kategorii funduszy indeksowych. Zdecydowanie najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji zagranicznych – o 47,3 mln zł; pozostałe kategorie odnotowały wzrosty aktywów nieprzekraczające 8 mln zł. Największy spadek aktywów dotknął natomiast fundusze surowcowe (o 7,6 mln zł). W pierwszych 6 miesiącach tego roku największy wzrost WAN zanotowały fundusze akcji zagranicznych (o 238,1 mln zł), zaś największy spadek – fundusze dłużne długoterminowe inwestujące na rynku krajowym (o 8,9 mln zł).

Pod względem podmiotowym największymi wygranymi pierwszego półrocza 2021 roku na rynku funduszy indeksowych w Polsce okazało się PKO TFI (wzrost WAN o 216,5 mln zł). Znaczący wzrost aktywów stał się również udziałem NN TFI (o 149,0 mln zł), które jest wciąż liderem tego segmentu rynku funduszy inwestycyjnych (1,66 mld zł). Kolejne miejsca zajmują TFI PZU (1,04 mld zł) i PKO TFI (0,73 mld zł).

Według danych IZFiA w czerwcu 2021 roku napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych wyniósł 61,8 mln zł, a od początku 2021 roku sięgnął 244 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.