Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2020 r.

Po gwałtownym spadku aktywów funduszy indeksowych w lutym i marcu (łącznie o 605 mln zł), wartość środków ulokowanych w tego rodzaju produktach systematycznie zbliża się ponownie do poziomu 3 mld zł. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 24 funduszy indeksowych (w czerwcu zlikwidowano trzy fundusze oraz uruchomiono jeden nowy) wzrosła o 80,9 mln zł (2,8%) do 2925 mln zł. W pierwszym półroczu 2020 roku aktywa funduszy indeksowych zmalały o 189,7 mln zł (6,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyły się o 644,6 mln zł (76,6%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa 19 funduszy indeksowych. Największy wartościowo wzrost WAN stał się udziałem funduszy Ipopema Short Equity (o 30,3 mln zł), Quercus lev (o 14,7 mln zł), NN Indeks Odpowiedzianego Inwestowania (o 12,8 mln zł) i Quercus Gold (o 10,4 mln zł). Zmniejszyły się aktywa czterech funduszy – najbardziej Quercus short (o 1,7 mln zł). Rekordowy w historii poziom aktywów osiągnął indeksowy fundusz surowcowy Quercus gold, który zarządza już środkami o wartości 151,3 mln zł (to aż o 57% więcej niż w końcu lutego). W końcu ubiegłego miesiąca największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1294,9 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (230,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (211,9 mln zł).

W czerwcu wszystkie kategorie funduszy indeksowych odnotowały wzrost WAN. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy lewarowanych i odwrotnych – o 43,3 mln zł oraz funduszy surowcowych – o 10,4 mln zł. Największymi aktywami, stanowiącymi niemal 50 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem (49,3%), dysponują fundusze indeksowe akcji polskich (1442,8 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1,29 mld zł). Za nimi plasują się TFI PZU (0,81 mld zł) oraz PKO TFI (0,45 mld zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.